joi, 22 august 2013

Programul de Liderism pentru Bibliotecari 2-6.07.2013


Vizita de studiu în Letonia

         La începutul lunii martie 2013 Programul Novateca a lansat proiectul „Programul de Liderism pentru Bibliotecari”. Programul a avut scopul de a dezvolta în bibliotecar calitate de lider comunitar.
       Am fost printre cei 20 membri a grupului, care au aplicat formulare şi au fost selectaţi pentru a participa în Program.
        Programul de Liderism a oferit trei ateliere de lucru şi o vizită de studiu în Letonia.
        Vizita în Letonia s-a efectuat la începutul lunii iulie /2-6 iulie/. Am zburat cu avionul. Pentru mulţi din noi acest zbor  a fost prima experienţă.2 iulie am ajuns în Riga, ne-am cazat în hotel şi am avut întîlnire cu colegii de breaslă şi reprezentanţii Ministerului Culturii din Letonia.


Am cunoscut o ţară de înaltă cultură, unde bibliotecile sunt protejate de stat, unde există program naţional de susţinere a bibliotecilor publice, unde informatizarea nu e un vis dar deja e o realitate. În acest scurt timp am vizitat bibliotecile publice, care oferă beneficiarilor săi servicii bazate pe TI.
Prima biblioteca pe care am vizitat-o în  a doua zi a fost  comunitatea Ugăle.  Este o bibliotecă tipică a unei comunităţi şi a fost selectată în calitate de una din cele 12 biblioteci inovatoare din Letonia. Lucrul biblio tecarelor ne-a impresionat foarte mult.

Directorul bibliotecii Dna Inese Rumpa în comunicatul său a povestit despre servicii oferite beneficiarilor,activităţile culturale, pe care le desfăşoară biblioteca, despre cercetările studierii istoriei locale.
          Tot, în aceeaşi zi, am ajuns în nordul Letoniei oraşul Venspils, unde spre vizionarea noastră a fost oferită biblioteca Parventa -  o bibliotecă modernă.
        La dispoziţia cititorilor biblioteca din Parventa, în afară de servicii tradiţionale,  pune acces liber la Internet, precum şi servicii electronice şi digitale. Edificiul bibliotecii este unul din cele mai contemporane edificii.     
        La finele zilei de 3 iulie 2013 cu impresii  neuitate de la primele două biblioteci am vizitat a treia bibliotecă din programul nostru de vizită – Biblioteca principală din Venspils, care exercită funcţia de o instituţie municipală, culturală, informaţională şi educaţională. Fiind o bibliotecă publică, ea deserveşte cititorii pe baza permisului de întrare. Biblioteca principală oferă utilizatorilor săi servicii: de împrumut la domiciliu şi multiplicare; săli de lectură cu acces liber la raft; săli Internet dotate cu calculatoare, etc.
Ziua de 3 iulie s-a încheiat cu vizitarea Muzeului  din Venspils.După o cină în incinta restaurantului muzeului am hotărît să facem o excursie şi la Marea Baltică, pe malul cărei este situat oraşul Venspils.Joi, 4 iulie  de dimineaţă am vizitat portul din Venspils şi ne-am luat rămas bun de la acest oraş frumos. Tot în aceeaşi zi am avut posibilitate de a vizita biblioteca din comuna Jurcalne şi biblioteca principală din orăşelul Kuldiga. Aceste două biblioteci cu ajutorul proiectelor de modernizare a bibliotecilor au fost transformate în centre moderne de informare.

Sala cu calculatoare a bibliotecii din  comuna Jurcalne. Biblioteca publică din Kuldiga a fost renovată şi transformată în biblioteca modernă în 2011 şi este amplasată în cladirea unei sinagogi.    Biblioteca acordă servicii în domeniul noilor tehnologii, creării reţelelor informaţionale ale bibliotecilor, educaţiei, culturii şi istoriei locale.

          Ultima zi /5 iulie/ a fost consacrată Bibliotecii Centrale din Riga. Directorul Bibliotecii Centrale dna Doloresa Veilande a povestit despre istoria bibliotecii şi diversitatea  serviiciilor oferite beneficiarilor săi.A fost organizată o conferinţă cu reprezentantul Ministerului Culturii din Letonia dna Vanda Berzina, şef al Departamentului Biblioteci, care a făcut cunoştinţă cu cadrul legislativ al Letoniei în domeniul biblioteconomic şi sprijin acordat în activitatea bibliotecilor publice din această ţară.
Dna Sandra Ozolina, Director Adgunct Centrului Cultural şi Informaţional a accentuat că, în era noilor tehnologii informaţionale Internetul a schimbat toate domeniile vieţii sociale şi profesionale, inclusiv şi domeniul biblioteconomic. Datorită Programului Bibliotecilor Globale  a fost implimentat prioectul “Al treilea fecior al tatălui”, care a creat un sistem modern de biblioteci în Letonia. Bibliotecile au păşit într-o nouă eră şi au schimbat funcţiile sale, punînd accent pe funcţie de disponobilizare a informaţiei.

      Datorită ghidului am aflat multe lucruri interesante despre vechiul oraş, ne-am plimbat pe ulicioarele înguste, am privit lăcaşuri  care au sute şi sute de ani.

       A venit timpul să ne reîntoarcem înapoi în Moldova. Suntemi recunoscuţi dnelor Gina Grotelueschen, director Adjunct Porgramului Novateca, Violeta Bunescu, care au fost înpreună cu noi în vizită şi ne-au creat condiţii favorabile.
         La atelierul de evaluare şi sinteză a vizitei de studiu în Letonia, care sa desfăşurat la  11 iulie 2013 în or. Chişinău ne-am împărtăşit impresiile vizitei de studiu, ce practici vom aplica şi ce schimbări vom efectua la serviciu.
        Graţia Programului Novateca s-a implementat acest proiect. A fost o iniţiativă care s-a bucurat de un mare succes. De astfel acest este şi scopul Programului Novateca – asigurarea accesului liber şi egal la informaţie al tuturor cetăţenilor. Acest scop a fost atins în bibliotecile publice din Letonia.  Sperăm că vine şi rîndul bibliotecilor din Moldova. Doar prin Programul Novateca, bibliotecile vor deveni un spaţiu primitor, unde oamenii se vor întîlni, vor socializa, se vor putea informa şi vor putea participa activ la viaţa cultuală a comunităţii.
  Directorul Bibliotecii Publice Galina Sacaliuc.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu