joi, 21 iulie 2022

Registru de evidență a activităţii bibliotecii

 

Centrul biblioteconomic teritorial, Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani a organizat la data de 21 iulie 2022, începând cu ora 9.00, pe platforma Google Meet, Trainingul profesional online ,,Registru de evidență a activităţii bibliotecii” pentru personalul de specialitate din bibliotecile publice teritoriale din raionul Rîşcani. La activitate au participat 38 de persoane dintre care doi formatori locali: Sacaliuc Galina, director BPO Rîşcani şi Tatiana Foliuşneac, bibliotecar, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani. Obiectivul trainingului a fost familiarizarea formabililor cu conţinutul Registrului de evidenţă a activităţii bibliotecii, care conţine 14 părţi şi 4 anexe. 

Realizat de: Tatiana FOLIUŞNEAC, bibliotecar

Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani

vineri, 24 iunie 2022

24 iunie - Ziua Iei.

   Ziua Iei - emblemă națională.        

    Cămașa este componenta vestimentară de bază care face parte din ansamblul portului popular moldovenesc. Aceasta păstrează în structura sa elemente străvechi, care în timp au devenit tradiționale.

Ia este o bluză, componentă a costumului tradițional românesc este sărbătorită la data de 24 iunie.

Cămaşa încreţită la gît sau „ia” este caracterizată ca cea mai reprezentativă și decorativă, specifică portului popular moldovenesc. Aceasta este confecţionată din pînzeturile cele mai fine de bumbac, in şi borangic (mătase naturală), cunoscută în întreaga Moldovă și ca „cămaşa cu altiţă”, denumită astfel datorită calităţii ţesăturii şi decorului specific de pe mîneci. Altița are un decor distinct, reprezentînd un chenar ornamental la care sînt aplicate prin brodare sau ţesut rînduri orizontale, ordonate într-o friză. Compoziția decorativă a altiței a evoluat în corelaţie cu decorul întregii mîneci, care în ansamblu integrează trei elemente principale: „altiţa”, „încreţul” şi „rîurile”.

În Moldova se întîlnesc cîteva subtipuri a acestei cămăşi. Cea mai răspîndită este alcătuită din bucăţi de pînză asamblate,  împreună cu partea de sus a mînecilor, încreţite pe un şiret, care formează o răscroială rotundă, cu încreţituri abundente ce se desfășoară în evantai pe întreaga suprafață. O altă variantă este cămașa, în care mînecile şi partea superioară a stanului sînt fixate cu o bentiţă la baza căreia se formează încrețituri. Aceasta din urmă este răspândită în Bucovina şi raioanele din stînga Nistrului.

Cămăşile populare se confecţionau din pînză de in sau cînepă, iar mai tîrziu din bumbac sau mătase. Bumbacul se folosea ca urzeală pentru pînza de in sau cînepă la cămăşile întîlnite în zona de nord şi centrală şi pentru pînza de borangic mai frecvente în zona de sud a ţării. Partea superioară a cămăşii, pînă la talie era numită „stan”, iar partea inferioară „poale”. Aceste denumiri s-au păstrat pînă în prezent.

Stanul cămăşii (față şi spate), se confecţiona din două foi de pînză, iar mîneca din una. Sub braţ mîneca este prevăzută cu o „pavă”, aceasta asigurînd comoditate în timpul mișcării. Poalele cămăşii se asamblau cu stanul și erau din țesături din pînză de cînepă „tort în tort” sau cînepă bătută cu bumbac. O particularitate specifică în realizarea cămășilor era croitul acesteia „pe fir drept”, adică pe linia unde trebuia să se decupeze un detaliu, se scotea atent un fir de bătătură, după care pînza era tăiată. Astfel, toate elementele cămășii prezentau suprafețe patrulaterale, fără răscroieli. Această modalitate de croire este una ingenioasă și rațională, deoarece în rezultatul croirii nu rămîn resturi de țesătură neutilizate.   

Studierea cămășilor populare, ne oferă posibilitatea să constatăm persistența îndelungată a acestora în ansamblul portului tradițional. Prin formele sale laconice, calitățile ecologice ale materialelor utilizate și nu în ultimul rînd al aspectului estetic, cămășile moldovenești merită să fie cercetate, păstrate și valorificate.

Realizat de: Olga BURAC, bibliotecar

                   Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani

vineri, 17 iunie 2022

La mulți ani maestre, Spiridon Vangheli! – 90 de ani

La mulți ani maestre, Spiridon Vangheli! – 90 de ani

Spiridon Vangheli, autorul celor mai cunoscute opere pentru copii din Basarabia, supranumit tatăl lui Guguță, a împlinit la 14 iunie 2022, venerabila vârstă de 90 de ani.

Anul 2013, în R. Moldova, a fost declarat oficial Anul Spiridon Vangheli. 

Spiridon Vangheli s-a născut pe data de 14 iunie 1932  în satul Grinăuți, județul Bălți  (azi, r-nul Rîşcani) într-o familie de țărani.

A absolvit clasele primare în satul natal (1939-1944). Ulterior a studiat la Şcoala Nr. 1 din or. Bălţi (1944-1946), şi la Şcoala medie din satul Pelinia, raionul Drochia (1946-1950).

Între anii 1950-1955 a urmat cursurile la Institutul Pedagogic ,,Ion Creangă” din Chişinău (azi, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”). După absolvire a fost recomandat la studii de doctorat, la Institutul de Literatură din Moscova.

Şi-a început activitatea în calitate de profesor la Şcoala medie din Năpădeni (1957), profesor de matematică la Şcoala din satul Sângereii Noi, raionul Sângerei.

 Comunicarea cu copiii a fost punctul de plecare pentru călătoria lui în Țara copilăriei.

,,Tocmai am scris despre copilul care a trăit în sufletul meu …”, — spune  scriitorul.

Prima carte a maestrului  ,,În țara fluturilor” a fost publicat în 1962. A apărut în 1966 povestea ,,Aventurile lui  Guguță”, a adus scriitorului merită faimă, care a evoluat treptat în lume. În anul 1974 la Rio de Janeiro  scriitorul a fost distins cu Premiul Internațional  — Diploma de Onoare Andersen pentru cartea ,,Ministrul bunelului” și a fost introdus în lista celor mai buni povestitori din lume.

Pe parcursul creaţiei sale, maestrul a scos de sub tipar o serie de volume: „Băieţelul din coliba albastră” (1964), „Isprăvile lui Guguţă” (1967), „Columb în Australia” (1972), „Guguţă — căpitan de corabie” (1979), „Steaua lui Ciuboţel” (1981), ,,Guguţă şi prietenii săi” (1983),  ,,Pantalonia — țara piticilor” (1984), ,,Măria sa Guguță” (1989), ,,Tatăl lui Guguță când era mic”(1999), ,,Copii în cătușele Siberiei” (2001) ş.a.

S. Vangheli împreună cu Grigore Vieru sunt coautori al unui excelent Abecedar.

Cărțile lui S. Vangheli au fost traduse în zeci de limbi, de cei mai buni traducători, ilustrate de cei mai buni pictori, revenind cu el la lumea  minunată și  fabuloasă de copilărie. Mulți cititori ai poveștilor minunate ale Spiridon Vangheli au deja copii, nepoți, dar uneori sunt și ei ispitiți să intre în pielea vreunui personaj poznaș al scriirorului. Fiindcă nu există perioadă mai frumosă și mai luminoasă decât copilăria. Iar oamenii adulți, dacă au păstrat ceva în suflet din copilul de altădată, sunt mai buni, mai înțelegători, mai inteligenți.

Spiridon Vangheli este Doctor Honoris Causa al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. În 2012 i-a fost conferit titlul de cetățean de onoare a mun. Chișinău.

Scriitorul a fost distins cu Diploma Internațională de Onoare „Andersen”, cu Premiul „Ion Creanga” al Academiei Române, Premiul special al Uniunii Scriitorilor din Romania, cu titlul de maestru al artei și cu cel de scriitor al poporului.

Totodată, Spiridon Vangheli a mai fost decorat de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale cu medalia de aur „Pentru creaţie”.

Într-un interviu din 2007 pentru ZdG, tatăl lui Guguță spunea că există o singură perioadă pe care și-ar dori să o trăiască din nou – copilăria.

„… Aveam o mare dorință să mă duc cu tata la cosit. Până și de năzbâtiile pe care le făceam îmi este dor. Tot universul satului era stăpânit de mine, știam unde sunt coapte primele cireșe… În acei ani, aveam o libertate extraordinară. Dacă ar fi să mă mai nasc o dată, tot astfel mi-aș petrece copilăria”, a spus scriitorul.

La 14 iunie 2022 bibliotecarii din bibliotecile publice teritoriale din raionul Rîșcani  au sărbătorit cea dea 90-a aniversare de la nașterea lui Spiridon Vangheli. În cadrul activității „Talente adunate sub cușma lui Guguță” în satul natal a scriitorului  comuna Grinăuți. Evenimentul a fost organizat de BP Grinăuţi, şef de bibliotecă dna Plămădeală Svetlana, în parteneriat cu primăria comunei Grinăuţi, primar dna Frecăuţan Aliona; instituţiile de învăţământ din localitate; Secţia Raională Cultură Rîşcani, şef dna Garbuz Emilia.  

Totodată în bibliotecile publice teritoriale din raionul Rîșcani s-au desfăşurat multiple activităţi de bibliotecă unde a fost omagiat scriitorul şi în cadrul serviciilor moderne de bibliotecă. De exemplu Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani în cadrul SMB ,,Lectur@TIC” copiii au lecturat în glas din opera scriitorului şi au vizionat filmul ,, Banca lui Guguță”Şi în celelalte biblioteci ca de exemplu:

  • Biblioteca Pentru Copii Rîşcani a organizat o activitate şi expoziţie de carte ,,Un scriitor de-o seamă cu toţi copii” pentru copiii din grupa mare de la grădiniţa „Ghiocel” №10 din or.Rîșcani;


  • BP Nihoreni, expoziţie de carte ,,Spiridon Vangheli – prozator, traducător, poet şi editor”


  • BP Druţă în cadrul Proiectul de promovare a cărții și lecturii ,,Delectează-te prin lectură” au lecturat în cadrul activităţii ,,Citim Spiridon Vangheli”  • BP Zăicani a creat expoziţia virtuală ,,Spiridon Vangheli – veşnicul copil al neamului"


  • BP Mihăileni, expoziţie de carte ,,La mulţi ani, Maestre!” şi lecturi individuale.Stimate Maestre, vă adresăm urări de bine o dată cu împlinirea venerabilei vârste, vă dorim mulţi ani sănătoşi în continuare şi noi succese. Exprimăm admiraţia pentru creaţia DVS, cu care au crescut generaţii întregi de copii. Vă mulţumim pentru Guguță, ghioceii, floricelele și personajele care, datorită cărţilor dumneavoastră, sunt alături de copiii și îi poartă în frumoase aventuri. La Mulți ani, Stimate scriitor! Să fiți sănătos și inspirat, să Vă bucurați de dragostea și aprecierea celor pentru care dăruiți din seninul chipului și din înțelepciunea vorbei Dumneavoastră, întru promovarea nemuritoarelor valori  umane, fiindcă nemurirea V-ați asigurat-o prin talentul și dragostea cu care Vă faceți meseria de prozator, poet și editor.

Realizat de: Tatiana FOLIUŞNEAC, bibliotecar

Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

marți, 14 iunie 2022

Recomandări metodice pentru BPT în perioada verii 2022

 Pliant ,,Bibliotecile Publice Teritoriale în perioada estivală 2022”
Realizat de: Tatiana FOLIUŞNEAC, bibliotecar

Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani


miercuri, 1 iunie 2022

1 июня – День защиты детей.

       1 июня – День защиты детей.


      В этот день во всем мире отмечают очень важную и нужную дату – День защиты детей. Это не только веселый праздник, не только день, когда множество дружных семей собираются в парках и на шумных мероприятиях. Это и серьезное напоминание обществу о необходимости защищать каждого ребенка, дать возможность всем детям мира расти счастливыми, здоровыми, вежливыми и ответственными людьми. Потому что именно в детстве закладываются основы характера человека, предопределяется то, каким вырастет ребенок. День защиты детей — это светлый, радостный праздник. Это праздник особый — ведь недаром им начинается лето, и он по праву принадлежит нашим детям. В них наша радость и надежда, наш труд и счастье. Детское счастье полновесно тогда, когда ребенок согрет любовью мам и пап, взрослых.

    История праздника берет начало с 1949, когда в Париже на женском конгрессе подняли вопрос о защите всех обездоленных деток, и уже в следующем 1950 году 1 июня был  отмечен как праздник посвящённый  Дню  защиты детей. Многие страны подхватили эту традицию. И теперь - Международный день защиты детей отмечают во всех странах мира.

      Существует символ Международного дня защиты детей - флаг, изображающий на зеленом фоне символ планеты, и пять разноцветных фигурок по ее окружности. Зеленый фон символизирует плодородие,  рост и гармонию,  планета общий дом всех детей, а разноцветные фигурки - терпимость и разнообразие.

     Городская публичная  библиотека г. Рышканы организовала и провела к 1 июня – Дню защиты детей  флэш-моб - «Детство - это радость!». Пользователи нашей библиотеки, разных возрастных категорий, приняли активное участие в данном мероприятии. С большим энтузиазмом ребята высказывали свои пожелания и делились мечтами. 

                                                                                              01.06.2022.

                                                                            Библиотекарь читального 

                                                                            зала BPO  Rîșcani

                                                                            Радецкая Ирина

 

marți, 31 mai 2022

Poster_Program de activitate_Iunie 2022

Program de activitate al BPO Rîşcani iunie 2022


Realizat de: Tatiana FOLIUŞNEAC, bibliotecar

Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcanivineri, 20 mai 2022

Ajustarea serviciilor de bibliotecă la agenda ONU 2030 prin prisma ODD-lor - training profesional online

    La 20.05.2022 BPO Rîşcani a organizat Trainingul profesional online ,,Ajustarea serviciilor de bibliotecă la agenda ONU 2030 prin prisma ODD-lor”   pentru personalul de specialitate din bibliotecile publice teritoriale din raionul Rîșcani / 42 de persoane. Formatori au fost dna Sacaliuc Galina, director, BPO Rîșcani şi dna Foliuşneac Tatiana, bibliotecar, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîșcani.Realizat de: Tatiana FOLIUŞNEAC, bibliotecar

Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani