luni, 19 noiembrie 2018

Bibliotecile publiceBibliotecile publice între tradiție și modernitate.
Formarea profesională continuă a bibliotecarilor din reţeaua de biblioteci teritoriale din raionul Râșcani.
Pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității bibliotecii este de o importanță vitală. Din acest motiv  tot mai multe state cu sisteme informațional-biblioteconomice dezvoltate sau mai puțin dezvoltate au adoptat un cadru legislativ de încurajare și stimulare a participării personalului din biblioteci la diferite forme de formare profesională continuă.


Prin prisma noii Legi cu privire la biblioteci care va întra în vigoare în februarie 2019, formarea profesională continuă a bibliotecarilor are un rol important și se asigură prin educația formală, nonformală și informală. Formarea profesională continuă a bibliotecarilor la nivel raional se asigură în cadrul centrelor de formare profesională. Biblioteca Publică Orășenească a devenit Centrul Biblioteconomic Teritorial, care analizează și identifică necesitățile de formare continuă, problemele cu care se confruntă bibliotecarii din rețeaua teritorială, proiectând obiectivele, acţiunile specifice soluţionării problemelor respective. Oportunitățile pentru modernizarea bibliotecilor din Republica Moldova au fost create pe parcursul ultimelor ani de Programul Național Novateca, care a contribuit esențial la formarea profesională a bibliotecarilor, instruind formatori, care, la rândul lor instruiesc bibliotecarii din rețea.

Activitatea bibliotecarilor din raion a devein tintensă,  mai ales în anii 2017 – 2018, căci pentru a asigura consolidarea și progresul bibliotecilo rpublice în continuare este necesar ca pe lîngădotarea bibliotecilor cu noitehnologii,să fie și o investiție semnificativă în formarea profesională a bibliotecarilor. Obiectivul principal al unei biblioteci este acela de a oferi accesul la orice tip de informaţie, pentru oricine, oricând şi oriunde. Calitatea serviciilor asigurate de biblioteca publică pentru publicul larg depinde de buna pregătire şi instruirea continuă a personalului acesteia.
Formarea profesională a bibliotecarilor are următoarele obiective principale:
-         Adaptarea la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
-         Obţinerea unei calificări  profesionale;
-         Actualizareacunoştinţelor şi deprinderilor specific postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
-         Dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale.
Ca obiectivul priotar în activitatea  bibliotecilor publice s-a pus accent pe organizarea activităților profesionale: training-urilor, atelierilor, ședințelor metodice. Scopul instruirilor profesionale constitue creșterea calității și extinderea ariei de deservire utilizatorilor și dezvotarea profesională a cadrelor bibliotecare  în domeniul TI, prestarea serviciilor moderne în comunitate, scrierea proiectelor. 
Instruirile, organizate de CRF Râșcani, în parteneriat cu Secția Raională Cultură, au scopul de a forma bibliotecari moderni, inovativi, de a le dezvolta  competențe profesionale:
Ø  Utilizarea noilor tehnologii;
Ø  Capacitatea de aplicare a cunoștințelor și a abilităților în activitatea din bibliotecă;
Ø  Deservirea și educarea utilizatorului;
Ø  Realizarea unor proiecte practice, dezvoltarea SMB necesare comunității;
Impactul reuniunilor profesionale se constituie prin următoarele cifre:
-         55 bibliotecari instruiți în domeniul TI;
-         7 bibliotecari inovatori;
-         12 e-ambasadori;
-         24 bibliotecari instruiți în Advocacy;
-         21  biblioteci participanți la replicarea serviciului ”Școala de vară cu TI”;
-         2 biblioteci participanți la replicarea serviciului ”MEDIA ROOM Terapeutic”;
-         3 biblioteci participanți la replicarea serviciului ”iCANpentru o carieră de succes”;
-         6 biblioteci implementarea proiectului inovator  ”FamilyL@B”;
-         10 biblioteci participarea la inițiativa 1+1;
-         30 biblioteci implementarea a 145 de servicii moderne în diferite domenii.
Astfel prin modelul nostru de a fi am demonstrat că formarea profesională a bibliotecarilor este un proces extrem de important. În pofida dificultăților economice am găsit oportunități  de a realiza instruirea bibliotecarilor din raion. Rezultatele pozitive  nu s-au lăsat mult așteptate. Bibliotecarii au devenit persoane influente în comunitate, au adus resurse tehnologice în biblioteci, au dezvoltat servicii moderne utile pentru cetățeni, au reușit să atragă simpatia cetățenilor și a APL. Ca rezultat, APL în calitate de partenerii s-au implicat mai activ în procesele de îmbunătățire a condițiilor din biblioteci. Astfel bibliotecile au devenit importante centre comunitare, ce contribuie la asigurarea accesului cetățenilor la informații, programe educative, programe inteligente de recreare și de formare multilaterală.

Și noi, Centrul Regional de Formare Râșcani, am avut multiple beneficii, datorită faptului că am inițiat programe de formare a bibliotecarilor. Am reușit să îmbunătățim infrastructura bibliotecii, am devenit formatori recunoscuți și apreciați în regiune. Am reușit să diseminăm succesele noastre prin rețeaua Novateca și prin alte rețele de socializare. Imaginea bună despre noi în comunitate este în progres, avem tot mai mulți simpatizanți, susținători, parteneri și utilizatori.

Galina Sacaliuc Directorul Bibliotecii Publice Orășenești Râșcani


joi, 15 noiembrie 2018

Do you speak English?


                            Do you speak English?
Жизнь 16 пользователей городской библиотеки радикально изменилась, с введением  новой современной услуги ,, Еnglish club”, cтала более разносторонней, интересней.
 В связи с миграцией населения у большинства пользователей библиотеки появилась возможность выезда в страны ЕС.  Одни выезжают на учёбу, другие отправляются на поиски лучшей жизни, заработков, путешествуют, но у всех существует одна общая проблема « языковая». Приходя в библиотеку пользователи, высказывали свои мнения, желания обучения английскому языку. Сотрудники Рышканской городской библиотеки решили изменить подобную ситуацию.  внедрив такую услугу, которая помогла бы разрешить языковую проблему, обучив английскому языку. Обратившившись  за помощью к волонтёру из корпуса мира Andrew Rolling из SUA. предложив принять участие в разрешении ситуации с  английским языком, наша инициатива было принято с большим воодушевлением. Первое знакомство началось, в игровой форме учитывались интересы и запросы наших пользователей. На первом занятие присутствовало всего 5 человек, это были пользователи библиотеки, чьи дети уже являются  гражданами тех стран, где основной язык является английский. Окновану Валентина имея в Канаде, дочь и 3 внуков была очень рада практическим занятиям по произношению слов. Гузун Тамара уже на 2 занятии смогла выучить и запомнить английский алфавит, Кочиеру Александр после обучения цифр, стал свободно считать на англ. языке. Особенно услуга была необходима Цибуляк Анна- Марии, которая в прошлом году окончив лицей не сдала английский язык:
,,- Я, просто счастлива, узнав, что в библиотеке бесплатно, у настоящего американца можно подтянуть, английский уверена, что в 2019 Бак будет сдан!  
Преподавание проходило в необычайной форме, разговорно- познавательно  при помощи информационных технологий, весело и креативно. К каждому занятию мистер Andrew готовил новые презентации соответствующие теме.
Постепенно услуга обрастала новыми пользователями и уже достигла16 человек, которые приходя на обучение уверены, что найдут ответы на все вопросы вязанные с обучением языка. Услуга продолжает успешно функционировать, и открыта для всех желающих.

 
Adresa or. Râșcani, str. independenței -56,
E-mail bibriscani@mail.ru, bibriscani@gmail.com,
tel. 025624961, 0798194174,
https://www.facebook.com/biblioteca.orasaneasca-riscani524321207726976luni, 6 august 2018


Academia tinerilor bibliotecari și testamentul ei de spirit

Circulăm la viteza luminii prin gânduri și spații existențiale, suntem mereu antrenați într-o cunoaștere și descifrare informațională. Conectați zilnic la creativitate, dăm naștere proiectelor geniale, amenajăm spații și schițăm design atrăgător, suntem deschiși spre inovare și performanță. Acestea ar fi câteva teze care se referă nemijlocit la bibliotecile moderne, altfel de centre culturale, mai dinamice, deschise spre comunicare. Fără biblioteci, nu există civilizație, fără cunoaștere nu există valori, iar fără de instruiri nu există progres, rezultat. 
 În acest sens, pentru a moderniza tinerii bibliotecari, pentru a colora această nobilă activitate și a o conecta la circuitul modern a fost organizată Academia de vară a Tinerilor Bibilotecari în perioada 31 iulie-3august. Această academie organizată cu suportul programului Novateca/IREX Moldova dirijat de Evan TRACZ și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova în frunte cu președintele acesteia Mariana Harjevschi este la a treia ediție și a devenit o tradiție inspirațională și mult așteptată.
   20 de bibliotecari novici benefeciari ai programului s-au reunit pentru cunoașterea unor noi posibilități și explorarea din plin a facilităților pe care le oferă modernitatea. Tinerii care pășesc temerar pe acest tărâm și care urmează să devină lideri în comunitate și-au antrenat memoria, și-au dezvoltat capacitățile în atelierele practice, au interacționat în grup, asugurând acel liant cultural, conexiune și interacțiune.
   Timp de trei zile am mers galopant prin labirintul cunoașterii, am savurat din plin frumusețea, creativitatea, originalitatea spațiilor de formare culturală ale bibliotecilor. Ne-am pomenit față în față cu inovațiile secolului vizitând Clubul de Robotică de la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” și am rămas surprinși de acest serviciu care se află în topul preferințelor utilizatorilor. Am participat la ateliere practice de Coding, realizând cât de importantă este programarea, căci Steve Jobs afirma: „Toată lumea ar trebui să învețe programare, pentru că aceasta te învață, de fapt cum să gândești”. Am gândit în sistemul binar și în culori monocrome, am încercat să pătrundem în mintea calculatorului și am realizat Turul Tekwill-forma viitorului, substanța care modelează circuitul existențial. Acesta fiind cel mai prestigios centru IT din țară, decorat în stil hight-tech unde performanța este la ea acasă.
   Am început cu domeniul IT ca mai apoi să ne îndreptăm spre inițierea în domeniul parteneriatelor, Advocacy, Fundraising, să fim instruiți în realizarea istoriilor de succes. Despre istoriile de succes, doamna Lidia Kulikovski a menționat că acestea sunt niște povești scrise ca să informeze, dar și să jungă la inimile cititorilor și să trezească incontestabilul Wow. Am fost instruiți despre măiestria și arta de scriere a acestor povești, cât de important este de a jongla cu elemente de creativitate, de a îndrăzni să explorăm tărâmul magic al expresiilor artistice, de a fi profunzi și statornici în idei.
   Ne-am bucurat de vizite la librăria Bestseller, biblioteca Târgoviște, Centrul Republican ARTICO și am planat în acest univers frumos și plin de descoperiri care inspiră, care îndeamnă la acțiune.
Biblioteca Publică Raională Râșcani a venit cu un bagaj plin de informații, care stau stocate în labirintul mintal și așteaptă să fie implementate în practică. Timp de trei zile am colindat prin coridoarele gândirii și am încercat să scoatem la iveală cele mai bune idei și creative propuneri. Am avut parte de cei mai buni facilitatori, oameni ce posedă cunoștințe temeinice și pe care le disiminează într-un mod atrăgător, creativ, îmbinând informația cu ludicul. Într-o atmosferă caldă și colectiv unit s-au petrecut sesiunile informative și practice. Cei mai buni formatori ne-au alimentat cu informații, dar și cu idei inspiraționale. Persoane cu idei diferite, dar reunite într-un interes comun, cel de a moderniza biblioteca, căci bibliotecile și comunitățile puternice se construiesc pe inovație și curiozitate.
„E o realizare frumoasă. Au fost 4 zile pline de emoții pozitive, oameni frumoși la chip, dar și la suflet, multă informație și multe amintiri. Sunt bucuroasă că m-am numărat printre participanți și am avut parte de o experiență unică” a spus Irina Vacărița, bibliotecară la Biblioteca Publică Briceni.
  Academia de vară a fost o invitație de a culege idei și performanțe pentru modernizarea acestui spațiu cultural-educativ, căci Nikki Giovani spunea că „biblioteca este un loc în care să te cațeri pe curcubeu, să navighezi prin vise, să fii tu, să fii!”.
   Această întrunire ne-a transmis testamentul ei de spirit, ne-a potolit setea de cunoașterea, ne-a mobilizat spre dezvoltare și a devenit călăuza pașilor pe care îi vom face în beneficiul comunității și al bibliotecii.
                    Cristina Prisacari
participant în cadrul Academiei de vară a Tinerilor Bibliotecari

miercuri, 1 august 2018

Удивительный мир «Планшета».


17 смелых и любознательных ребят в возрасте 6 -14 лет, в основном из социально уязвимых слоёв населения, стали счастливее, уверенней, пополнили свой кругозор знаниями в области цифровой технологии, благодаря инициативе городской Рышканской библиотеке.
 Не каждый родитель может предоставить своему ребёнку покупку планшета или другой современный гаджет, не каждый родитель может организовать бесплатный отдых, досуг в кругу своих сверстников, уделить внимание, выслушать, посоветовать. Изменить подобное положение дел взялись сотрудники Рышканской городской библиотеки, и как только в библиотеке появились Планшеты, благодаря программе Novateca , родилась идея создания новой библиотечной  услуги ,,Vacanța mare cu Tableta”, неслучайно услуга организована в период летних каникул, когда большинство подрастающего поколения предоставлено улице, и существует много свободного времени.   
Оказалось 8 пользователей не когда не держали планшет в руках, остальным 9 приходилось  быть волонтёрами, что помогло подружиться ребятам. После ознакомления с планшетом, начались обучающие игры, например «Lighbtot Hour»  помогает выработать логическое мышление, Олег Нентуш со своим братом Стасом так увлеклись игрой, что не замечали остальных участников желающих поиграть, но планшетов только 5, а желающих много. Малик Самире, Стоян Ноне, Романюк Богдану, Господару Пете особенно понравилась приложение «Sweet Snap» в которой ребята научились фотографироваться и примерять на себя различные образы , игра развивает творческое мышление, креативность и изобретательность, интересна и доступна для любого возраста. Было весело, кругом царил смех, шутки ведь можно участвовать всем вместе, групповая игра, а вместе всегда веселей. Для участников 6-7 возраста идущих в школу, Стоян Аврам, Малик Вася, Стоян Давид, Куриш Дмитрий, Нентуш Ванеса и других желающих обучить, вспомнить школьную программу использовались  приложения: «Number for Dycklings», «Învățem literele cu aplicația ABC», «Пишем и читаем». Созданных в помочь к подготовке  новому учебному году.
- ,,Мне очень понравилось новая услуга и планшет у меня есть, но как здесь весело, интересно ещё и на свежем воздухе, с друзьями с интересными приложениями. Благодаря библиотекарям я узнал много интересных, поучительных игр, провёл лето классно и с пользой”: слова участника услуги Решетник Артёма.
Все 17 пользователей услуги могут свободно ориентироваться в модном гаджете, найти интересующие игры, приложения соответствующие своему возрасту. Услуга развивается,  востребована, постоянно пополняется новыми пользователями и идеями.
Adresa or. șcani, str. independenței -56,
tel. 025624961

luni, 25 iunie 2018

Невероятно, но факт!


   Невероятно насыщенной, уверенной и счастливой стала жизнь 53 пользователей Рышканской городской библиотеки, которые воспользовались новой современной библиотечной услугой: ,, Serviciul iCAN de bibliotecă pentru o carieră de succes” внедрённой библиотекой.
В городе находиться три лицея и два средне специальных учебных заведения, придя в библиотеку,  молодые люди совершенно не знали, что делать и чем себя занять по окончании учебного процесса,  где? и как? Можно с пользой провести свободное время, найти работу. Библиотека нуждалась в такой услуге, где бы пользователи библиотеки смогли найти ответ на интересующий их вопрос в оформлении дипломной работы, проекта, заполнении резюме, поиске работы заграницей 

Изменить подобное положение взялись сотрудники библиотеки, организовав для выпускников колледжа, лицеев, безработных и других категорий граждан услугу, отвечающую современным требованиям.
Для желающих легально трудоустроиться за границей была организована, презентация ресурсов on-line для помощи в создания цифрового резюме с помощью шаблонов предоставляемых Microsoft Word, Marker, Europass, Linked IN. Услугой уже воспользовались 25 человек.  Лицеисты, студенты,  и все желающие  решившие попробовать себя в журналистике, написании различных проектов, в оформлении дипломных работ эта категория граждан  получила обучение по программам : ,,Canva,” ,,Fotojet”, ,,Publisher,”. Восемь служащих нашей библиотеки были ознакомлены с программой ,,Google Hangouts”для экономии рабочего времени, организации конференций, общения с родственниками за границей.   
Участница услуги студентка колледжа Стойка Даниела удивлённо призналась: – Я, даже не догадывалась, что придя в библиотеку, получу столько нужной и полезной информации, как только получу диплом, знаю, приду в библиотеку.
 У слуга востребована,  хорошо функционирует, пополняя знаниями и верой в карьерном росте своих пользователей.

or. Râșcani, str. Independenței 56,
e- mail bibriscani@gmail.com
tel. 025624961

joi, 31 mai 2018

Inaugurarea sediului Bibliotecii publice în satulul Zăicani


Pentru satul Zăicani ziua de 30 mai 2018 a fost o zi dublă  și semnificativă:
-         deschiderea  unei uși noi pentru iubitorii de carte
-         sărbătoarea ,, Ziua Internațională a  Copilului”.
În satul Zăicani a  fost construit un sediu nou  pentru biblioteca publică . Se spune: ,, Cine  construește  o bibliotecă  crează o viață” . Astfel am creat viață patrimoniului bibliotecii și utilizatorilor  dornici de a frecventa biblioteca.  Pimarul satului   Zăicani , domnul Vladimir Tăbîrță a oficiat ceremonia și-a exprimat mulțumiri tuturor celora ,care au contribuit la construcția  noului sediu al bibliotecii publice. Mai apoi a prezentat oaspeții veniți la ceremonie. Cu un mesaj de felicitare a venit d-na Emilia Garbuz , șefa Secției raionale Cultură Rîșcani ,care a exprimat multumire APL care au fost implicati  la demararea lucrărilor de construcție și a  adresat  un cuvânt de felicitare  pentru copii  în ajun de Ziua  Internațională  a Copilului.

Cu această ocazie un grup de copii au prezentat un program special despre importanța și necesitatea cărții și a bibliotecii.
Șefa bibliotecii d-na Lilia Popa activă și inovativă  a implementat serviciii noi de bibliotecă spre exemplu: ,, Școală de vară,” ,, Ne vedem la bibliotecă”, ,,Istoria satului natal”  și altele . Bibliotecarul  își face misiunea cu dragoste, dăruire, abnegație, perseverență , răbdare oferind servicii noi utilizatorului. La final a exprimat mulțumiri APL și oaspeților veniți la  eveniment.
Sărbătoarea  a continuat cu un program artistic a  copiilor de la grădinița de copii din localitate și elevilor claselor  primare dedicate ,, Zilei Internaționale a Copilului,, .Cu această ocazie a fost pregătit un teren  de joacă  pentru copii.  Copiii au fost serviți cu înghețată și vată dulce.  Toți copii au rămaș satifăcuți de sărbătoarea organizată pentru ei
Biblioteca a fost și rămâne templul spiritului.

Claudia Ghermanvineri, 25 mai 2018

e - Servicii pentru cetățeni


Насыщенней, разносторонней, легче стала жизнь 19  пользователей Рышканской  городской библиотеке, которые обратились в  библиотеку за консультативной помощью в области юридического права. Радостней, благодаря внедрению библиотекой  новой библиотечной услуги  ,,e-Servicii pentru cetațeni”.
Услуга была просто необходима для населения, так как услуги медика, нотариальной конторы, адвоката удовольствие дорогое, а большинство граждан находятся за чертой бедности, также нехватка свободного времени.
Почти ежедневно выслушивая  жалобы своих пользователей: О потере паспорта, об оформлении завещания, заполнения декларации и др. городская библиотека решает внедрить такую услугу,  которая поможет найти и предоставить бесплатную юридическую информацию on-line. Благодаря которой её пользователи смогли сэкономить время, деньги,  утомительную ходьбу  и очереди в соответствующих  инстанциях.
Например : Кэрэушу Еужен сu ajutorul ,,  egov.md a aflat despre semnătura mobilă.
Опалко Надежда потерявшая свидетельство о рождении  была, несказанно рада узнав от библиотекаря о новой услуге:  ,, e-Servicii pentru cetațeni. С помощью сайта  ,,i .gov.md/ssc”,   смогла найти ответы на интересующие вопросы. Узнать какие документы потребуются для восстановления ,, Certificat de naștere”. -  Внедрена очень нужная, полезная  услуга : говорила, радуясь  Опалко Надежда.  
Повезло и Георгицэ Валентине которая при помощи сайта  ,, CNAM ” смогла записаться к доктору и найти список льготных  лекарств.
Услуга  продолжает функционировать радуя и удивляя своих пользователей!                                       

Добавьте подпись
or. Râșcani, str. Independenței 56,
e- mail bibriscani@gmail.com
tel. 025624961