joi, 30 decembrie 2021

Campania ,,Delectează-te prin lectură”, ediţia întâia

 

Programul Naţional LecturaCentral – dirijorul lecturii în BPT din Moldova.

Campania ,,Delectează-te prin lectură”, ediţia întâia


 Ofertele Universale ale Bibliotecii
, elaborate de profesioniştii britanici în anul 2013 şi revizuite anual, oferă o idee amplă despre serviciile bibliotecilor pe care oamenii le aşteaptă de la bibliotecă. Cele patru mari domenii de implicare includ:

·        Lectura

·        Informaţia şi digitalul,

·        Cultura şi creativitatea,

·        Sănătatea şi bunăstarea.

De remarcat că de la biblioteca publică utilizatorii aşteaptă în continuare un spectru larg de activităţi.

Argument pro – Programul Naţional LecturaCentral

Programul Naţional LecturaCentral se integrează perfect în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030, astfel cuprinde o gamă largă de interese vitale ca accesul la educaţie, incluziune, dezvoltare, mod de viaţă sănătos etc. (ODD4, ODD3, ODD5)

,,Lectura e o formă de fericire, dar nu poţi obliga pe nimeni să fie fericit” Jorge Luis Borges

Pandemia COVID-19, calificată ca unul dintre cele mai perturbatoare evenimente globale din istoria recentă, cert au influenţant puternic şi activitatea bibliotecilor. Colacul de salvare evident au fost tehnologiile care au permis lumii să rămână conectată. Pentru întreaga lume Internetul a fost unica modalitate de conectare. Un exemplu elocvent este modalitatea de conectare la activitatea de astăzi prin aplicaţia ZOOM.

BNRM parcă a presimţit situaţia pandemică din ţară şi lume şi a iniţiat în anul 2018 Programul Naţional LecturaCentral care a venit să mobilizeze bibliotecile că fiind promotorii lecturii în comunităţile sale, să fortifice implicarea tuturor resurselor/serviciilor pentru sporirea importanţei lecturii pe tot parcursul vieţii. Programul Naţional LecturaCentral poate fi considerat un program sustenabil, azi fiind la Festivitatea de totalizare a rezultatelor, ediției a IV-a.

Implicarea activă a bibliotecilor în realizarea scopului Programului Naţional LecturaCentral – de a promova inovativ lectura prin centrarea contribuţiilor bibliotecilor, comunităţii, factorilor de resort pentru minimizarea analfabetismului funcţional. Multitudinea activităţilor organizate au promovat lectura în scopul educării pe tot parcursul vieţii a membrilor comunităţii; cultura lecturii, drept condiţie indispensabilă a unei comunităţi de calitate, de perspectivă.

În cadrul PNLC bibliotecile au avut ca sarcini de a promova creativ/inovativ cultura lecturii în scopul educării pe tot parcursul vieţii a membrilor comunităţii, deoarece ,,lectura/învăţarea stă la baza cunoaşterii, iar cunoaşterea este una din condiţiile indispensabile unei comunităţi armonioase constituită din membri cu un nivel înalt de cultură intelectuală şi de comunicare” (Porumbeanu Octavia-Luciana). 

La capitolul inovaţii BPO Rîşcani la cea dea 4-a ediţie a PNLC a prezentat pentru Concursul ,,Biblioteca cu cel mai ingenios/original concept de organizare a Programului Naţional LecturaCentral, ediţia a 4-a, 2021” Campania ,,Delectează-te prin lectură”, ediţia întâia initiate cu susţinerea Secţiei Raionale Cultură Rîşcani, primăriei or. Rîşcani, desfăşurată pe perioada ianuarie –octombrie 2021 în bibliotecile publice teritoriale din raionul Rîşcani pentru amplificarea rolului şi locului bibliotecii în stimularea lecturii, promovarea culturii lecturii, dezvoltarea de parteneriate cu factorii interesaţi şi cu responsabilităţi în domeniu.

Campania „Delectează-te prin lectură” are ca scop atragerea utilizatorilor la lectură, promovarea cărţilor valoroase pentru copii şi adolescenţi, adulţi ale scriitorilor autohtoni şi români, prin dezvoltarea practicilor de lecturi comunitare şi augmentarea rolului bibliotecilor în valorificarea resurselor cognitive ale lecturii, prin implementarea formelor şi metodelor inovative de promovare. În cadrul ei s-au urmărit realizarea următoarelor obiective:

Ø De a orienta toate bibliotecile din reţea pentru coeziune şi împărtăşirea valorii lecturii, necesităţii dezvoltării competenţelor de cultura lecturii a utilizatorilor acestora;

Ø De a axa cooperarea între biblioteci şi alţi factori (instituţii educaţionale, parteneri etc.) privind asistenţa de întărire a competenţei de lectură şi cultura acestuia, diminuarea analfabetismului functional;

Ø De a promova scriitorii basarabeni şi români din Republica Moldova şi din raionul Rîşcani prin diverse activităţi.

În cadrul campaniei BPT au desfăşurat în perioada ianuarie – octombrie 2021 promovarea şi lecturarea operei scriitorilor recomandaţi, utilizând diverse forme de activitate: lecturi individuale sau lecturi publice, lecturi comentate, întâlniri cu autorul, discuţii, dezbateri, conferinţe, acţiuni teatralizate, concursuri de creaţie inspirate din lectura cărţilor respective etc. Pentru buna organizare şi desfăşurare a Campaniei „Delectează-te prin lectură” BPT se conduceau de Reglamentul de organizare şi desfăşurare a Campaniei „Delectează-te prin lectură” care a fost elaborat de Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani, bibliotecar, Tatiana Foliuşneac. La regulament a fost ataşat o Anexă, care includea o listă de scriitori, poeţi a căror opera era propusă spre lectură. Pentru promovare a Campaniei a fost elaborate un poster.

Toate activitățile care au fost organizate/realizate de către biblioteci în perioada ianuarie – octombrie 2021 în cadrul Campaniei „Delectează-te prin lectură” au avut denumiri cu subtitluri, de ex. ,,Citim Mihai Eminescu” etc.

Toate evenimentele realizate au promovate:

Ø pe paginile de Facebook ale bibliotecilor, unde postarea  trebuia să conţină următorul mesaj-cheie: Campania „Delectează-te prin lectură” ,,Citim Mihai Eminescu” şi cu utilizarea posterului, adăugând următorul hashtag #Delecteazăteprinlectură, #LecturaCentral.

Ø Mediatizarea evenimentelor în presa locală,

blogul BPO Rîşcani https://biblioriscani.blogspot.com/

Ø Prin intermediul panourilor informative, pliante, infografice, afişe.

La finele lunii octombrie 2021 bibliotecile publice teritoriale au transmis către BPO Rîşcani raportul privind organizarea activităților în cadrul Campaniei rationale „Delectează-te prin lectură”, ediția a I-a, 2021 organizat în cadrul Programului Naţional LecturaCentral ediţia a IV-a, 2021. Au fost recepţionate 18 rapoarte, dar numai 8 au întrunit condiţiile stipulate în regulament. În urma analizei rapoartelor avem următoarea situaţie statistică:

Impactul Campaniei „Delectează-te prin lectură”

Vezi Infograficul.Rezultatele ne demonstrează creşterea încrederii membrilor comunităţilor în capacitatea bibliotecilor de a satisface cerinţele lor faţă de lectură şi de dezvoltarea personală. Bibliotecile, prin implicarea activă în cadrul Programului, şi-au promovat resursele/serviciile/produsele, au contribuit la educarea pe parcursul vieţii a comunităţii, crearea unei imagini pozitive în societate, etc. Implicarea activă a bibliotecilor în Programul Naţional LecturaCentral denotă faptul că trebuie să existe continuitate cu noi idei, servicii, produse, parteneri şi actori sociali.

În concluzie, activităţile creative organizate de BPT din RM conving membrii comunităţilor, factorii decizionali ai APL asupra utilităţii şi interesului membrilor comunităţii pentru continuitatea Programul Naţional LecturaCentral şi în anul 2022.

Activităţi realizate de BPO Rîşcani

13.01.2021 Lecturi în glas ,,Citim Mihai Eminescu” DOR DE MIHAI EMINESCU, GENIU UNIVERSAL  https://www.facebook.com/100009024360421/videos/pcb.2681229412187845/2681221742188612

 

14.01.2021 Citirea în glas Oră de poezie ,,Citim Mihai Eminescu” DOR DE MIHAI EMINESCU, GENIU UNIVERSAL

https://www.facebook.com/100009024360421/videos/pcb.2681907512120035/2681905925453527

15.01.2021 Oră de poezie ,,Citim Mihai Eminescu” DOR DE MIHAI EMINESCU, GENIU UNIVERSAL https://www.facebook.com/100009024360421/videos/pcb.2682673482043438/2682672688710184

08.02.2021 Oră de poezie ,,Citim Liviu Deleanu". https://www.facebook.com/photo?fbid=2698914487086004&set=pcb.2698916780419108

12.02.2021  Oră de poezie ,,Citim Grigore Vieru"

https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/2701429213501198

 

13.03.2021 Lecturi în glas,,Citim Liviu Damian"

https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/2720678748242911

 

16.03.2021 Expoziţie virtuală ,,Citim Alexei Mateevici"

https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/2723676474609805

 

19.03.2021- 21.03.2021   Ziua Mondială a Poeziei. Lecturi în glas.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2725889961055123&set=pcb.2725892654388187

 

22.03.2021 Expoziţie virtuală ,,Citim GeorgeTopârceanu"- 135 de ani de la nașterea

https://www.facebook.com/photo?fbid=2727990014178451&set=pcb.2727990377511748

 

26.03.2021  Film - biografie ,,Citim Aurel Ciocanu."

https://www.facebook.com/524321207726976/videos/194303642177584

 

06.05.2021. ,,Citim Lucian Blaga" 60 de ani de la trecerea în eternitate a scriitorului Lucian Blaga (1895 - 1961).

https://www.facebook.com/100009024360421/videos/pcb.2758454944465291/2758451937798925

 

31.05.2021 ,,Citim Anatol Ciocanu"- oră literară.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2775964026047716&set=pcb.2775964449381007

https://www.facebook.com/photo?fbid=2775989399378512&set=pcb.2775989796045139

 

04.06.2021 ,,Citim Marcela Benea”

https://www.facebook.com/photo?fbid=2778736629103789&set=pcb.2778736835770435

 

14.06.2021 ,,Citim Vasile Alecsandri"

https://www.facebook.com/photo?fbid=2785528948424557&set=pcb.2785530885091030

 

14.06.2021 ,,Citim Spiridon Vangheli"

https://www.facebook.com/photo?fbid=2785572705086848&set=pcb.2785573221753463

 

15.07.2021,,Citim Nicolaie Dabija". 73 de ani de la nașterea poetului Nicolai Dabija.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2807526026224849&set=pcb.2807526162891502

 

27.07.2021 ,,Citim ,,Eugen Coșeriu’’

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2816244988686286&set=pcb.2816245185352933

 

12.08.2021 ,,Citim Raisa Lungu-Ploaie"

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2827557964221655&set=pcb.282755856088826

 

20.08.2021  ,,Citim Victor Dumbrăveanu"

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2833179860326132&set=pcb.2833182170325901

 

03.09.2021 ,,Citim Ion Druță'' 93 de ani de la nașterea poetului Ion Druță, (1928)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2843288895981895&set=pcb.2843290182648433

 

17.09.2021 ,,Citim Aurel Scobioală"  80 de la nașterea prozatorului Aurel Scobioală

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2853149201662531&set=pcb.2853149421662509

 

20.09.2021  ,,Citim George Coșbuc” 155 de ani de la nașterea poetului, traducătorului, publicistului George Coșbuc, (1866 – 1918).

Oră de poezie cu beneficiarii bibliotecii.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2855319981445453&set=pcb.2855320948112023

 

01.10.2021 ,,Citim Aurelian Silvestru“

72 de ani de la naştere a poetului, publicistului, prozatorului, psihologului Aurelian Silvestru (1949)

https://www.facebook.com/photo?fbid=2863095497334568&set=pcb.2863096074001177

 

27.07.2021 ,,Citim Aurel Busuioc” https://www.facebook.com/photo/?fbid=2881751215468996&set=pcb.2881751662135618

 

 

Foliuşneac Tatiana, bibliotecar,

Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate,

BPO Rîşcani

marți, 30 noiembrie 2021

Акция Памяти к юбилею 100-летию Героя Советского Союза лётчика Лядова Григория Ивановича

 

Cтраница истории

Родина подвига -  Родине  героя!

 


 Лётчик Лядов! Звездою падучей

над  селеньем ночным летя,

разгляди тех, людей по лучше,

что остались после тебя.

Алла Коркина

       

Акция Памяти к юбилею 100-летию Героя Советского Союза лётчика Лядова Григория Ивановича погибшего в небе Молдовы в 1944 году.
Городская Публичная Библиотека организовала и провела с читателями библиотеки час Памяти и Мужества в целях воспитания, благодарной памяти о людях внёсших неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной Войне. Ребята ознакомились с биографией Григория Лядова, узнали о его боевых заслугах.
Родился Григорий Лядов  5.12.1921 в с. Красная Слудка ныне Добрянского р-на Пермской обл. в семье крестьянина.
Окончил среднюю школу.

         Окончил Челябинское военное авиационное училище в 1940.
На фронтах Великой Отечественной войны с окт
ября 1941. Старший лётчик-наблюдатель 511-го отдельного разведывательного авиационного полка (5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) капитан Лядов к апр. 1944 совершил 115 боевых вылетов на дальнюю и ближнюю разведку оборонительных сооружений, скоплений живой силы и боевой техники противника. Особенно отличился при разведке вражеской обороны на правом берегу Днепра перед наступлением войск фронта. Погиб в воздушном бою 31.5.1944. Звание Героя Советского Союза присвоено 26.10.44. Награжден орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 ст., медалями. Похоронен в с.Сингурены Рышканского р-на Молдова, где установлен бюст Героя.

На доме, где родился и жил Лядов,— установлена мемориальная доска, открыт музей , его именем названы улица.Рышканы и Добрянка родина Григория Лядова являются городами побратимыми.

Мероприятие предназначено для воспитания чувства патриотизма  и  гражданской  ответственности.


Библиотекарь, Бурак Ольга

joi, 18 noiembrie 2021

Workshop la tema: ,,Toleranța în sistemul autohton al valorilor. Analiza atitudinii noastre față de cei care nu sunt ca noi”


 Ziua Internațională a Toleranței este o sărbătoare anuală declarată de Organizația Națiunilor  Unite în 1995 pentru ca oamenii să conștientizeze pericolele intoleranței. Se sărbătorește pe 16 noiembrie.

     Toleranța este respectul, acceptarea și aprecierea bogăției și diversității culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie și manierelor de exprimare a calității noastre de ființe umane. Ea este încurajată prin cunoașterea, deschiderea spiritului, comunicație și libertatea gândirii, conștiinței și credinței. Toleranța este armonia în diferențe. Ea nu e doar o obligație de ordin etic; ea este, de asemenea, și o necesitate politică și juridică. Toleranța este o virtute care face ca pacea să fie posibilă și care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii.

    


Toleranța nu este nici concesie, nici condescendență ori indulgență. Toleranța este, mai ales, o atitudine activă generată de recunoașterea drepturilor universale ale persoanei umane și libertăților fundamentale ale altora. În nici într-un caz, toleranța nu poate fi invocată pentru a justifica violarea acestor valori fundamentale. Toleranța trebuie să fie practicată de către indivizi, grupuri și State.

    Toleranța este responsabilitatea care susține drepturile omului, pluralismul (inclusiv, pluralismul cultural), democrația și Statul de drept. Ea implică respingerea dogmatismului și absolutismului și confirmă normele enunțate în instrumentele internaționale cu privire la drepturile omului.        În conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranța nu înseamnă nici a tolera nedreptatea socială, nici a renunța la propriile convingeri, nici a face concesii în această privință. Ea semnifică acceptarea faptului că ființele umane, care se caracterizează natural prin diversitatea aspectului lor fizic, prin situația lor, felul de exprimare, comportamente și prin valorile lor, au dreptul de a trăi în pace și de a fi cele care sunt.

Bibliotecara, Burac Olga   BPO Rîşcani

luni, 1 noiembrie 2021

Desfăşurarea campaniei „Să citim împreună” în Biblioteca Publică Orășenească or. Rîşcani.

      


     Cărţi de valoare pentru utilizatorii bibliotecilor publice din Republica Moldova. Asta îşi propun să ofere iniţiatorii Campaniei naționale de promovare a lecturii „Să citim împreună!”, care şi-a dat startul la începutul anului 2012 de către Biblioteca Națională pentru Copii ”Ion Creangă” și care în anul 2021 a ajuns deja la cea  de a X-a ediție.

Campania a fost desfășurată în toată țara și a avut ca scop încurajarea copiilor și adolescenților să lectureze și  promoveze cărțile valoroase ale autorilor autohtoni și să  stimuleze lectură în familie.

         Pentru campania „Să citim împreună!” în anul 2021 a fost propuse spre lectură cărțile

-          „Șezătoarea” de Nicolae Rusu;

-         ”Misterul de Est”, autoarea Lucreția Bârlădeanu.

 

      Biblioteca Publică Orășenească Rîșcani activ s-a implicat  în campanie,  promovând creația acestor scriitori în rândul utilizatorilor bibliotecii noastre și, bineînțeles, atragerea de noi utilizatori.

A fost elaborat Programul de acţiuni pentru desfăşurarea şi organizarea Campaniei naționale „Să citim împreună!”. Responsabil a fost desemnată bibliotecara dna Irina Radețcaia, care nemijlocit, în această perioadă dificilă, cu restricții, a reușit cu succes să organizeze și să  desfășoare diverse activități, care au fost publicate pe pagina de Facebook a BPO.

Lansarea campaniei s-a desfăşurat în Biblioteca Publică Orăşenească, începînd cu luna februarie. Pe parcursul acestui an BPO a organizat promovarea şi lecturarea cărţilor recomandate, utilizând diverse forme de activitate: lecturi individuale, lecturi în grup, discuţii, conferinţe, concursuri de creaţie literară şi de desen „Cel mai bun desen a personajelor din, povestea ,,Șezătoarea”, inspirate din lectura cărţii respective. La această activitate de amploare au participat elevii: liceul teoretic „Liviu Damian”, liceul teoretic ,,Dmitrie Cantemir”.

Utilizatorii au fost familiarizaţi cu Regulamentul de organizare a campaniei şi scopul ei. După lansarea campaniei a început implementarea programului de acţiuni. Datorită acestor activităţi către lectură au fost atraşi mai mulţi utilizatori, ce a dat posibilitate de a creşte numărul lor şi a mări împrumutul. Cea mai eficientă formă de activitate s-a dovedit să fie lecturarea în grup.


 

RAPORT

privind organizarea activităților în cadrul Campaniei naționale

„Să citim împreună!”, ediția a X-a, 2021

BPO Rîșcani

 

 

Activități

 

Număr activități

Număr participanți

total

din care:

elevi

adulți

Numărul de persoane care au împrumutat cărțile „Șezătoarea” de Nicolae Rusu și „Misterul de Est” de Lucreția Bârlădeanu

58

43

15

Activități organizate (total)

8

58

43

15

Din care

 

 

 

 

 

 

 

Întâlniri cu autorii

 

 

 

 

Lecturi publice, discuții

3

22

17

5

Conferințe ale cititorilor

 

 

 

 

Activități teatralizate, expoziții de desene

1

13

12

1

Concursuri, ringuri intelectuale

 

 

 

 

Altele:

4

23

14

9

 

1

 

01.03.2021

Lansarea Campaniei Naționale de promovare a lecturii ,, Să citim împreună", ediția a X-a, 2021:

https://www.facebook.com/photo?fbid=2713622228948563&set=pcb.2713622378948548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

02.03.2021

Prezentarea cărții “Șezătoarea" de Nicolae Rusu.

(Discuție si citire în glas)

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2713622228948563&set=pcb.2713622378948548

 

 

7

 

7

-

 

3

 

03.03.2021

Prezentarea cărții ,,Misterul de Est" de Lucreția Bârlădeanu.

(Discuție)

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2714320332212086&set=pcb.2714320492212070

 

5

 

-

 

5

 

 

 

4

 

 

 

02.04.2021

Săptămâna lecturii și a cărții pentru copii.

Campania Națională de promovare a lecturii ,,Să citim împreună", ediția a X-a, 2021.

,,Șezătoarea" de Nicolae Rusu

(citire în glas expresiv)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2735149216795864&set=pcb.2735150646795721

 

 

13

13

-

 

5

01.06.2021

Campania Națională de promovare a lecturii ,, Să citin împreună'', ediția a X-a, 2021 ,,Șezătoarea" de Nicolae Rusu.

(Discuție si citire în glas)

 

https://www.facebook.com/100009024360421/videos/pcb.2776660349311417/2776660145978104

 

 

10

10

 

 

 

-

 

 

 

 

 

            Construite pentru suflet, ca un pod invizibil, lucrările
 lui L. Bârladeanu și N. Rusu încolțesc și 
dau roade, oferindu-ne o serie de povești inspirate
 și scrise subtil din viața reală. 
            La final, conform tradiției, au fost premiați
 cei mai buni utilizatori BPO Rîșcani
 și câștigătorii concursului: „Cel mai bun 
desen de personaje, povești”. Printre utilizatorii
 adulți ai bibliotecii noastre au avut loc
 conversații: „De ce? şi ce? Cartea Lucreției
 Bârlădeanu „Misterul de Est” a atins sufletul? ".
Ne-a bucurat faptul că autoarea ”Misterului de Est” 
Lucreția Bârlădeanu prin intermediul rețelei de socializare 
Facebook a adresat utilizatorilor BPO, care nemijlocit 
au participat la desfășurarea campaniei, următorul mesaj:  

Ce dor mi-e de voi!.. Ce păcat că nu putem împărtăși pe viu bucuria întâlnirii! .. Să așteptăm vremuri mai bune care vor veni neapărat și ne vom putea vedea la ochi. Multumesc pentru șansa ce i-ați oferit-o romanului meu Misterul de Est. Sunt sigură că spațiul românesc are ce oferi Europei. Vă îmbrățișez, dragii mei cititori!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDK1dnj4o-8  „Misterul de Est” de Lucreția Bârlădeanu

 

   Directorul BPO Rîşcani Galina Sacaliuc.