miercuri, 14 august 2013

NOVATECA

PROGRAMUL DE MODERNIZARE a BIBLIOTECILOR PUBLICE din MOLDOVA – NOVATECA.

Atît de răspîndită, afirmaţia „informaţia este putere”va fi mereu actuală şi nu în zadar dreptul la informare este constituit de Declaraţia Universală asupra Drepturilor Fundamentale ale Omului.
            Dezvoltarea spectaculoasă a Internetului şi modernizarea rapidă a tehnologiilor de informare şi comunicare au schimbat lumea, dar mai ales au schimbat totalmente căile şi metodele de desiminare a informaţiei. Toată lumea foloseşte poşta electronică, telefonul mobil, reţelele de socializare: Fasebook, Skipe, You Tube, etc.
            Bibliotecile joacă un rol foarte important în facilitarea accesului la surse de informare.
Pentru a evalua dacă bibliotecile publice din Moldova pot oferi un acces mai bun la informaţie prin acordarea serviciilor de acces la internet, Filiala din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi schimburi Internaţionale „IREX” a efectuat o evaluare a mediului de informaţie şi a bibliotecilor publice din Moldova. Procesul de evaluare a avut loc în primăvara/vara anului 2011, care a demonstrat că Moldova are o tradiţie bună de a susţine reţeaua de biblioteci publice ca să ofere cetăţenilor acces liber şi fără obstacole la informaţie.
            Anul 2012 a înscris o pagină nouă în istoria bibliotecilor publice din Moldova. Pe data de 23 mai 2012, IREX în parteneriat cu Ministerul Culturii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi centrul de guvernare Electronică au lansat programul Global Libraries în Moldova.
            În luna iunie, echipa Global Libraries a adoptat un nou nume pentru programul de modernizare a bibliotecilor publice din republica Moldova: NOVATECA. Noul nume al programului, care este o îmbinare a prefixului latin „Nova” /


ceea ce înseamnă: nou, proaspăt/ cu sufixul „teca” de la cuvîntul românesc „biblioteca”, vine să susţină misiunea noastră de a sprijini inovarea şi schimbarea în reţeaua existentă de biblioteci publice din Moldova. Novateca este o iniţiativa a Fundaţiei Bill şi Melinda Gates, un program-pilot care, timp de doi ani, va studia modalităţile de facilitare a accesului populaţiei la Internet, prin intermediul reţelei existente de biblioteci publice din Moldova. Programul va stabili parteneriate cu un spectru larg de factori interesaţi de modernizarea bibliotecilor din Moldova, va organiza seminare de instruire pentru bibliotecari şi va dona către biblioteci calculatoare pentru accesul cetăţenilor la Internet.
            23 iulie 2012, IREX în parteneriat cu Ministerul Culturii, au anunţat lansarea procesului de înscriere a bibliotecilor publice pentru includerea în reţeaua pilot a programului. În total, 35 biblioteci raionale/municipale şi 282 biblioteci locale au depus dosare de înscriere pentru etapa pilot a programului, fiecare demonstrînd, atît dorinţa de a participa la program, cît şi angajamentul administraţiilor publice locale de a sprijini acest efort de scimbare a bibliotecii şi întregii comunităţi.
             24 octombrie, programul Novateca a făcut publică lista bibliotecilor raionale selectate pentru a fi incluse în reţeaua pilot al programului, precum şi amplasarea a şase centre Regionale de Formare care vor fi create de program.
                        Reţeaua pilot  a programului a inclus Centre Regionale de Formare în biblioteci publice din raioanele: Soroca, Ungheni, Orhei, Leova, Ceadîr-Lunga şi Căuşeni, iar bibliotecile raionale din Drochia, Teleneşti, Călăraşi, Hînceşti, Cahul şi Taraclia vor fi transformate în Centre pentru Accesul Publicului la Internet. De la 5 pînă la 8 biblioteci săteşti au fost selectate din fiecare raion la finele anului 2012, extinzînd astfel, numărul total de biblioteci incluse în program pînă 68.
            Pînă la finele anului 2013, aproape 300 de computere cu aplicaţii Microsoft vor fi donate către biblioteci pentru a permite acestora să ofere o gamă completă de servicii IT utilizatorilor.
            „Am o deosebită plăcere să vă zic: Bine aţi venit în familia Novateca” a declarat Evan Tracz, Directorul Novateca. „Vom colabora strîns pe parcursul anilor pentru a explora modurile prin care putem sprijini reciproc dezvoltarea bibliotecilor în toată ţara”.
            De astfel acesta este scopul programului Novateca – asigurarea accesului liber şi egal la informaţie al tuturor cetăţenilor, în condiţiile în care aproximativ 64% din populaţia nu au folosit niciodată Internetul.
            Pentru a-şi promova serviciile de informare biblioteca trebuie să se preocupe şi de familiarizarea bibliotecarilor cu noile tehnologii informaţionale şi de comunicare, respectiv de formarea de noi competenţe şi abilităţi profesionale. Dezvoltarea competenţelor de marketing şi comunicare trebuie să devină o prioritate a formării profesioniştilor din biblioteca publică.  Reeşind din toate cele spuse programul Novateca şi-a luat angajamentul a instrui bibliotecarii din bibliotecile publice.
 Pe parcursul anului 2012 şi începutul anului 2013 am avut ocazie să participăm la mai multe training-uri şi întîlniri profesionale organizate de specialiştii IREX Silvia Bicenco, Oleg Bursuc, Igor Mironiuc.
. La finele lunii iunie 2012 în Vadul lui Vodă a fost desfăşurat forumul „Politici de utilizare a Internetului în Biblioteca publică” care a avut continuitate în ianuarie 2013 unde bibliotecarii din 32 biblioteci publice au participat la un nou atelier de lucru organizat de programul Novateca            în incinta Biliotecii Publice Raionale  or. Orhei. Aceste  instruiri s-au petrecut nu doar pentru bibliotecarii din cadrul programului, ci şi celor care nu au fost selectaţi pentru a fi incluşi în reţea-pilot. Bibliotecarii au învăţat despre politicile de utilizare a Internetului, respectarea reglementărilor privind utilizarea jocurilor de calculator în bibliotecă, avantajele, limitele, riscurile accesului gratuit la Internet în cadrul bibliotecilor publice.
Directorii a 26 bibliteci publice din raionele Moldovei au participat la cursuri de formare în domeniul Advocacy, desfăşurat la Chişinău în perioada 13-15 noiembrie 2012. Pe parcursul a dua zile directorii de bibliotecă au avut posibilitatea să înveţe ce înseamnă Advocacy, să utilizeze instrumente şi să dezvolte strategii pentru desfăşurarea campaniei  şi să îşi promoveze interesele prin Advocacy.

            Scopul programului Novateca - dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci în Republica Moldova prin facilitarea accesului liber al cetăţenilor la Internet în bibliotecile publice din ţară. Dorim succese Novateca şi să urmeze etapa a doua pentru celelalte biblioteci , care n-au obţinut acest grand acum.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu