miercuri, 14 august 2013

,,Copiii Moldovei citesc o carte - 2013” 11.04.2013

,, Nu vă îndrăgostiţi primăvara!”

La Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă” s-a dat start CAMPANIEI NAŢIONALE DE PROMOVARE A LECTURII “COPIII MOLDOVEI CITESC O CARTE-2013”, recomandînd tuturor copiilor şi adolescenţilor din Republica Moldova să lectureze cartea ,, Nu vă îndrăgostiţi primăvara!” de Nicolae Dabija desfăşurată sub patronatul Primei Doamne a Republicii Moldova Margareta Timofti.
             Potrivit autoarei proiectului, Claudia Balaban, director general a Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” campania se va desfăşura în toate localităţile ţării în perioada februarie – decembrie 2013 şi va implica elevii din clasele VIII-XII.
Iniţiatorii campaniei au elaborat Regulament de organizare  în care să subliniază că proiectul se va desfăşura anual în colaborare cu scriitorii, editori, ilustratori de carte, bibliotecile publice  pe întreg teritoriu republicii şi va avea ca scop atragerea cititorilor la lectură, promovarea celor mai valoroase cărţi ale autorilor autohtoni.
După succesul remarcabil al romanului „Tema pentru acasă”, devenit bestseller naţional cu peste 10 mii de exemplare vîndute doar în Republica Moldova, Nicolae Dabija vine cu cea de-a doua carte de proză cu un titlu provocator „Nu vă îndrăgostiţi Primăvara!”, o colecţie de nuvele, însoţite de desene grafice ale autorului.

  Campania de lectură a acestei cărţi se va desfăşura pe întreg teritoriul ţării pînă în decembrie 2013 şi se va încheia cu o Conferinţă Republicană de totalizare, organizată de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, la care vor participa cei mai buni cititori selectaţi în cadrul conferinţelor raionale şi orăşeneşti în lunile septembrie-noiembrie.

        Prin  bunăvoinţa autorului cărţii Nicolae Dabija, în bibliotecile publice raionale şi orăşeneşti au fost donate 500  exemplare  distribuite în toate bibliotecile publice din ţară pentru a facilita accesul cititorilor la lectură. Pentru raionul Rîşcani au fost donate 18 exemplare de cărţi, care au fost repartizate în 15 biblioteci. Restul bibliotecilor pe parcursul anului vor achiziţiona cartea acestui autor.
          Bibliotecile publice raionului activ se vor încadra în desfăşurarea Campaniei Naţionale şi vor organiza promovarea şi lectura cărţii recomandate, utilizînd diverse forme de activitate: expoziţii tematice, reviste bibliografice, lecturi individuale,concursuri desenelor, discuţii, concursuri de creaţie inspirate din lectura cărţii respective, etc.

Lansarea Campaniei la nivel raional s-a desfăşurat în Biblioteca Publică Orăşenească la 11 aprilie 2013. Au participat elevii cl. X / profilul umanişti/ Liceului Teoretic „Liviu Damian” împreună cu profesoara de limbă şi literatură română dna Nina Varzari.
A fost prezentat şi dat citirii Regulamentul de organizare a Campaniei Naţionale şi program de acţiuni elaborat de BPO. A fost organizată expoziţia de carte „Nicolae Dabija – peisagist al sufletului”. Şefa secţiei informativ-bibliografice dna Zinaida Fazlî a făcut cunoştinţa cu biografia scriitorului, creaţia lui, meritele  care  le deţine şi ce opere  a acestui autor deţine colecţia  bibliotecii publice.
Şefa secţiei relaţii cu publicul dna Tatiana Foliuşneac a prezentat noua carte „Nu vă îndrăgostiţi primăvara!” de Nicolae Dabija şi a familiarizat beneficiarii cu ideea operei, prin care se  accentuează că  autorul încearcă să reînnoiească atitudinea noastră, a cititorilor, faţă de cei din jurul nostru şi ne îndeamnă să privim lumea cu alţi ochi, să fim mai precauţi la faptele pe care le săvîrşim. Ori, ce poate fi mai frumos primăvara, decît dragostea pentru tot ce natura ne-a hărăzit să admirăm şi să iubim. Am sesizat că acest „NU” din titlu e un strigăt de durere faţă de relaţiile interumane din societatea noastră modernă, un geamăt al cărţilor cu filele pline de înţelepciune, dar lăsate-n întuneric şi prăfuite de vreme, rugîndu-se parcă la toţi îngerii protectori să le trimită cititorul să le mîngîie ochii, să le şteargă lacrima uitării.
    Ea, Cartea e ca o binecuvîntare pentru conştiinţa căreia îi este teamă să renască primăvara. Caci, după cum menţionează autorul:: „De cînd s-au umplut de păcate, oamenii au pierdut capacitatea de a vedea îngeri. O păstrează pruncii pînă la o anumită vîrstă, cît mai au ochi sensibili,” dar în acelaşi timp parcă consolidîndu-se afirmînd: Orice om e o carte în devenire”.
    La finele activităţii dna profesoară, Nina Varzari i-a îndemnat pe elevi să susţină  şi activ să se încadreze  în desfăşurarea Campaniei Naţionale „Copiii Moldovei citesc o carte - 2013”.
 Elevii au fost inpresionaţi şi au împrumutat toate exemplarele cărţii, propuse spre lectură şi sînt predispuşi să participă la acţiunile culturale preconizate pe parcursul desfăşurării Campaniei.

                           Sacaliuc Galina
                                 Directorul Bibliotecii Publice Rîşcani

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu