luni, 19 august 2013

Apa - izvorul vieţii 22.03.2013Ziua Mondială a Apei
Apa este unul din cele cinci elemente ale vieţii. Corpul uman e 70%  apă, ¾ din suprafaţa pămîntului e acoperită de mări şi oceane.
Alimentarea cu apă potabilă a populaţiei este una din cele mai acute probleme sociale şi de sănătate.
Dacă Ştefan cel Mare ar fi acum cu noi ciocnindu-se cu această problemă ar fi zis: „Apa nu este a mea, şi nu este a voastră, ci a urmaşilor, urmaşilor voştri de aceea Ocrotiţi-o!”. Cum crede-ţi de ce Ştefan cel Mare ar fi afirmat astfel? Din motivul, că apa este izvorul vieţii, ori că este una din principalele surse ale existenţei? Ambele variante sînt potrivite de a fi considerate drept răspuns la această întrebare, căci cum spunea Leonardo da Vinci: „Apei i-a fost dată puterea magică pe pămînt.”

 
Un alt învăţat Prodea V. spunea: „Apa este simbolul vieţii, lipsa apei înseamnă pustiu, excesul catastrofă, societatea şi însăşi viaţa sînt neconcepute fără apă. Apa este muma a tot ce este viu.”
Cît trăieşte omul fără hrană? Dar fără apă? Cîtă apă conţine corpul bărbaţilor, dar a femeilor, bătrînilor, copiilor?
Aceste şi alte întrebări au fost puse în discuţie la 22 martie 2013 – Ziua Mondială a Apei – la ora informaţional-ecologică cu genericul „Apa viaţă pe Pămînt.”, care a avut loc în Biblioteca publică Rîşcani. La activitate au participat elevii clasei a XIR Liceul „Liviu Damian” împreună cu profesorul Albină Constantin. 
I-am avut ca invitaţi specialişti în domeniu dnul Sîrbu Alexei – inginer-şef, Gospodăria Comunală Apă-Canal, care ne-a informat despre aprovizionarea cu apă a oraşului: succese, probleme, perspective. Inspector principal a Inspecţiei Ecologice Cojocaru Nicolae ne-a  vorbit despre resursele de apă ale Moldovei; Apele de suprafaţă şi supterane din Republica Moldova; Protecţia Apelor de la poluare. Medicul şef de la Centrul de Sănătate Publică Manole Virgil a informat beneficiarii despre consecinţele poluării apelor asupra sănătăţii populaţiei; Calitatea apei, starea ei în ultimul timp. La tema dată s-a oganizat expoziţia de carte cu genericul: „O apă curată o viaţă sănătoasă.” La finele activităţii s-a venit cu mesajul: ca fiecare cetăţean să dea dovadă de multă responsabilitate faţă de Natura-Mamă pentru a  trăi într-un mediu curat, a bea o apă curată.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu