luni, 27 octombrie 2014

Implementarea proiectului ,,Biblioteca sătească - furnizor de servicii pentru adulţi" în bibliotecile publice din raionul RîşcaniImplementarea proiectului ,,Biblioteca sătească - furnizor de servicii pentru adulţi" în bibliotecile publice din raionul Rîşcani

     Înbunătățirea situației pentru crearea a noilor servicii pentru educația adulților  în  bibliotecile  publice   a fost inițiată dîn luna mai a acestui an, acceptînd propunerea  Directorului Asociației Obștești ”Moștenitorii” mun. Bălți  dnului Nicolae Moscalu  pentru impementarea proiectului ”Biblioteca sătească – furnizor de servicii pentru adulți” în localitățile rurale a raionului Rîșcani . Din 49 biblioteci publice au fost selectate 15,  din care în urma desfășurării trainingurilor s-au ales cu cîștigarea mini-granturilor doar 8 biblioteci. 

     Obiectivul general al proiectului  - dezvoltarea serviciilor educaționale de inserție socială pentru adulți din grupurile vulnerabile.
     Planul activităților planificate a preconizat:
Ø Sensibilizarea reprezentanților APL la posibilitățile de modernizare a bibliotecilor publice;
Ø  Dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în vederea dezvoltării unor servicii inovative;
Ø  Diseminarea noilor practici.
     Penrtu realizarea obiectivului general s-au desfășurat un șir de ateliere  informative de construire a misiunii și viziunii bibliotecii moderne și traininguri la care au fost identificate analize de nevoi, formarea competențelor de planificare și facilitare a activităților, pilotarea activităților sau mini-proiectelor în comunități,  dezvoltarea a unui produs inovativ și participarea în Zilele Educației Adulților.

     Ca formator  a fost invitat  unul din cei mai competenți specialiști în domeniul bibliotecilor publice  dl Oleg Bursuc, care actualmente activează în programul Național ”NOVATECA” , care are scop – dotarea bibliotecilor publice cu tehnologii informaționale moderne și transformarea acestor în centre comunitare.
     Locul desfășurării activităților a fost diferit: biblioteca publică orășenească,  tabăra ”Vulturaș” din s. Șaptebani,  tabără de odihnă din s. Druitoarea Veche.   
         
      30 septembrie în incinta Consiliului Raional Rîșcani a avut loc masă rotundă  Educația Adulților – un imbolt spre schimbare: idei, intenții, posibilități” organizată de AO „Moștenitorii”   și Directorul Dvv Internațional Moldova dna Adela Scutaru –Guțu la care au fost numite bibliotecile cîștigătoare de mini-granturi și s-a dat startul implementării proiectului.
În urma acestui fapt fiecare din bibliotecile numite mai jos, făcând o analiză profundă a nevoilor comunității au început să livreze   servicii noi pentru educația adulților din grupuri social vulnerabile :
- ”Alfabetizare în domeniul TI” -  biblioteca publică s. Mihailenii /șefa bibliotecii L. Dodiță/ . Biblioteca publică va iniția acest serviciu și va oferi grupului-țintă din 12 persoane posibilitatea de a învăța rapid calculatorul. Biblioteca dispune de 4 calculatoare conectate la Internet.
- ”Educație adulților în utilizare TI” – biblioteca publică s. Singureni / șefa  bibliotecii Martîniuc Raisa/. Biblioteca publică din localităte, dispunînd de calculator și conectare la Internet, va dezvolta un serviciu de educație destinat persoanelor care doresc să studieze calculatorul.
- ”Instruirea în domeniu TI” - Biblioteca Publică Orășenească or. Rîșcani, dotată cu echipament modern /5 calculatoare conectate la Internet/, care deja prestează servicii în domeniuTehnologiilor Informaționale, a definit problema grupului- țintă din 12 persoane, care  nu posedă abilități de mînuire a calculatorului. Această problemă în multe cazuri împedică anjarea la un loc de muncă decent.
                 
- ”Cum să ne prelungim viața activă în pofida vârstei înaintate” - biblioteca publică s. Grinăuți /șefa bibliotecii Plămădeală Svetlana/. Prin desfășurare a acestui proiect, 20 de persoane în etate din comunitate vor deține competențe de monitorizare a propriei sănătăți, de acordare a primului ajutor în caz de crize de sănătate, de pregătire și utilizare a remediilor naturiste.
- ”Creșterea și ingrigirea florilor de grădină”- biblioteca publică s. Pîrjota /șefa bibliotecii Cericov Dina/. Acest proiect prevede specificul creșterii florilor de grădină. De el sunt cointeresate partea femenină a cititorilor fideli al bibliotecii. Se prevede  ca în  primăvara anului viitor participanții  vor amenaja un strat de flori lîngă biblioteca și pe parcursul anului vor avea grijă de el.
- ”Crearea clubului sănătății” biblioteca publică s. Hiliuți /șefa bibliotecii Gribincea Andriana/. Împreună cu grupul-țintă, care participă la proiect se va petrece un șir de activități care vor aborda problema  stării și utilizării apei calitative din localitate. Împreună cu membrii clubului  prin suport al proiectului și contribuția APL  vor contribui la curățirea și  amenajarea a două izvoare din afara satului, a unei fîntîni în curtea școlii și crearea  unui spațiu de odihnă.
-  Furnizarea serviciilor de instruire a ghizilor turistici” biblioteca publică orășelului Costești/șefa bibliotecii Gavriliuc Silvia/. În urma  acestui proiect  se vor  instrui doritorii de a deveni ghizi din populația localității. Se va colecta informație cu privire la obiectele turistice din zonă, se va crea baza de date, se vor stabili rutele turistice și tematica excursiilor.
- ”Arta de a fi Bunic-Parinte” – biblioteca publică s. Horodiște/șefa bibliotecii Briceag Angela/. Este abordată problema relațiilor  între bunici și nepoți, lăsați sub tutela lor în urma  plecării părinților la muncă peste hotare . Serviciul va oferi posibilități ca bunicii să fie familiarizați cu specificul comunicării eficiente cu copii și adolescenți, cu modalitățile de monitorizare a comportamentului minorilor, cu modalitățile de îngrijire igienică și sanitară a copiilor.
     Educația adulților are drept scop oferirea de formare profesională  cu obiectivul de a-i încuraja:
Să devină angajabili;
Să dobîndească noi cunoștințe;
-  Să se dezvolte din punct de vedere personal;
- Să se socializeze cu alți adulți care învață;
- Să se simte împliniți personal;
-  Să devină membrii activi ai comunității;
Să cîștigă venit legal și să trăiească în demnitate.
     Deci, în urma implementării proiectului putem constata, că educația adulților este absolut necesară în lumea noastră aflată în schimbare, deoarece o mulțime de lucruri s-au schimbat și continuă să se schimbe la nivel global: să dezvoltă tehnologii noi, cerințele legate de politici noi în lumea afacerilor și de echipamentele de înaltă tehnologie folosite de multe instituții și înterprinderi.  Și anume bibliotecile publice, care se vor transforma în centre comunitare activ vor participa la educația adulților. Și atunci adulții vor  avea puterea de a lua inițiativele responsabile pentru a-și modela propria viață și a comunității lor sau societatea din punct de vedere economic, social și politic. 

Directorul Bibliotecii Publice Orășenești Galina Sacaliuc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu