joi, 9 octombrie 2014

BPO Rîşcani prestează un serviciu nou      BPO Rîşcani prestează un serviciu nou 
           ,,Instruirea în domeniul TI”.

      Biblioteca publică orăşenească or.Rîşcani a creat un serviciu nou ”Instruirea în domeniu TI” graţie Asociaţiei Obşteşti „Moştenitorii” din mun.Bălţi, director  Moscalu Nicolae, în cadrul implimentării proiectului „Biblioteca sătească – furnizor de servicii pentru adulţi” în raionul Rîşcani finanţată de Dvv International Moldova, director Adela Scutaru-Guţu. Obiectivul general al proiectului  - dezvoltarea serviciilor educaționale de inserție socială pentru adulți din grupurile vulnerabile. Fiind una din cele opt biblioteci care a obţinut finanţare pentru implementarea serviciului nou creat. BPO Rîşcani a livrat serviciul nou grupului- țintă din 12 persoane, care  nu posedă abilități de mînuire a calculatorului.  

      În urma unei activităţi minuţioase şi de durată au fost create condiţiile necesare şi curricumul cursului de instruire TI pentru a  fi dat start serviciului nou, în perioada octombrie-noiembrie 2014. După organizarea conferinței de lansare a serviciului nou (1 octombrie 2014) din cadrul proiectului au început instruirile propriu-zise. Cursul de instruire este format din 7 traininguri şi un atelier de sistematizare  a cunoștințelor, deprinderilor și abilităților obținute. Orele cursului au îmbinat în sine atît ore de teorie cît şi ore de lucru practic. Coordonatorul de proiect este Sacaliuc Galina, director BPO Rîşcani, executorii serviciului Foliuşneac Tatiana şi Burac Olga. Orişice instruire necesită o persoană competentă în domeniul şi Andruşciac Eugenia a fost formatorul în proiectul ,,Instruirea în domeniul TI” din BPO Rîşcani. Interesul către acest serviciu creşte, datorită disiminării informaţiei.
     
    Foliuşneac Tatiana, BPO Rîşcani
    Şefa Secţiei Asistenţă de Specialitate.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu