joi, 30 ianuarie 2014

Concursul republican “Pagini din istoria familiei mele”


La Biblioteca publică Rîşcani a demarat
Concursul Republican
Pagini din istoria familiei mele


Organizatori: Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Baştina Radog SRL, Revista „a”Mic, Săptămânalul „Florile dalbe”.
Scopul: stimularea şi promovarea potenţialului creativ şi de documentare al copiilor prin intermediul realizării unui eseu vizând participarea sau contribuţia familiei sau a unuia (unora) dintre membrii familiei sale la derularea unui eveniment istoric.
Perioada desfăşurării: ianuarie-aprilie 2014.
Participanţi: elevi din clasele IX-XII din toată republica.
Condiţiile concursului:
  • Participanţii vor prezenta un eseu în care vor relata povestea vieţii familiei sau a unor membri ai familiei sale în contextul mai larg al unor evenimente istorice (Primul şi al Doilea Război Mondial, foametea din 1946-1947, deportările staliniste, colectivizarea, Mişcarea de eliberare naţională, Războiul din Transnistria ş.a.).
Lucrările prezentate la concurs se vor încadra în următoarele condiţii şi criterii:
  • Conţinutul lucrării va fi unul interesant, bogat şi semnificativ, cuprinzând cele trei segmente clare ale unui eseu: introducere, cuprins şi concluzii.
  • Lucrarea se prezintă în versiune electronică şi tipărită şi nu va depăşi 4 pagini (font Times New Roman, mărimea fontului 14, utilizarea diacriticelor).
  • La lucrare se pot anexa copii de pe documente ale epocii din arhiva familiei: portrete, fotografii, scrisori, cărţi poştale, precum şi diferite acte doveditoare a participării persoanei(-lor), despre care se va relata în lucrare, la evenimentul istoric vizat.
  • Lucrările se prezintă nesemnate. La lucrare se anexează o fişă conţinând datele personale ale participantului: numele şi prenumele, vârsta, liceul/şcoala şi clasa în care învaţă, adresa la domiciliu, numărul de telefon la care poate fi contactat, adresa de e-mail.
  • Lucrările vor fi prezentate în format tipărit, personal sau prin poştă, la adresa: Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, str. Şciusev 65, Chişinău 2012, Pentru concursul „Pagini din istoria familiei mele” şi în format digital la adresa e-mail bncreanga@dnt.md Termenul limită de prezentare – 1 martie 2014.
  • Textele trimise pentru concurs nu se returnează autorilor.
Criterii de evaluare ale lucrărilor: respectarea condiţiilor şi a criteriilor de prezentare stabilite prin Regulamentul Concursului, originalitatea lucrării, reflectarea adevărului istoric, relevanţa transpunerii mesajului, coerenţa şi corectitudinea lingvistică, aspectul general al lucrării.
Totalizări:
  • Juriul va desemna câştigătorii Premiului Mare, Premiilor I, II, III, Premiilor speciale şi ai menţiunilor de participare.
  • Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret (aprilie 2014). Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi personal la telefon sau prin e-mail.
  • Cele mai bune lucrări vor fi publicate în almanahul literar „La Creangă”, revista „a”Mic”, precum şi într-o antologie în format electronic publicată pe site-ul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” www. bncreanga.md
Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs le puteţi obţine accesând site-ul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” www. bncreanga.md sau la numărul de telefon (022)229556.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu