miercuri, 29 ianuarie 2014

Ziua Naţională a Culturii la Rîşcani.

    „Cultura - lumina acestei lumi”
     Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.74 din 12 aprilie 2012 Ziua Naţională a Culturii o sărbătorim la 15 ianuarie, zi în care s-a născut marele poet naţional Mihai Eminescu - cel ce ne-a ridicat cultura noastră la înălţimea astrelor cereşti.
     La 17 ianuarie 2014 în incinta Şcolii de Muzică pentru copii or. Rîşcani s-a organizat şi desfăşurat la nivel raional Ziua Naţională a Culturii întitulată „Cultura - lumina acestei lumi”, pentru anume ea, cultura, este lumina ce  străbate veacuri, decenii spre a scoate la iveală tot ce are mai frumos şi mai  de preţ un popor. 
     În  hol  au  fost  vernisate:

 • expoziţia  de  carte „ Luceafăr  în  ianuarie ” de către  colaboratorii  Bibliotecii  Publice or. Rîşcani;
 •  expoziţia  de  lucrări  confecţionate de  copii – utilizatori  ai   Bibliotecii  Publice,  filiala  copii, or. Rîşcani;
 • expoziţia lucrărilor  meşterilor populari - Muzeul istorico-etnografic or. Rîşcani;   
 •  şi   lucrărilor  meşteriţei Eugenia  Doroş, or. Rîşcani.      
     Cele  mai  emotive  momente  au  fost, desigur, atunci  cînd  a demarat sărbă-toarea.
    Pe  fonul  melodiei „Imensitate”, în  scenă,  membrii  ansamblului de dans popular „Ghiocel” din s. Corlăteni  au  adus  torţele  aprinse –simbol  al  Luceafăru-lui  „veşnic  viu”, iar  dna Emilia  Garbuz,  şefa  Secţiei  Cultură, moderatorul acestui spectacol, cu  tembrul  convingător  şi  grav  al  vocii, a  surprins  spectatorul  cu  un  monolog  în care  s-a referit  la  personalităţi  ilustre, cărora  le sîntem  recunoscători  pentru   flacăra  mereu aprinsă  a  culturii  noastre  naţionale.  
     
     Concomitent  a fost  prezentat  un moment  teatralizat. „Coborînd  din  spaţiu”  poetul  Mihai  Eminescu, întruchiupat  prin actorul teatrului dramatic „Brăzdenii” Mihail  Bojii,  a recitat  versuri  inspirate  din  poemul  „Luceafărul”, dar  adaptate  genericului sărbătorii, după  care dansul  cu  prosoapele  tradiţionale  a  încoronat  acest  început  de  sărbătoare, convingînd  spectatorii  că nici  un domeniu  nu  poate  prevala  cultura.  

    
     Apoi  a  urmat  partea  festivă  a  sărbătorii. Şefa  Secţiei  Cultură, dna  Emilia  Garbuz ,  după  un  salut  adresat  tuturor  celor  prezenţi  în  sală, a prezentat  oaspeţii  de  onoare, prezenţi  la  acest  eveniment: Preşedintele  raionului Rîşcani, dnul Ion  Parea, Directorul CNCPPCI, doamna Diana  Dicusarî, vicepreşedinţii  raionului dna Galina  Zamurdac  şi Alexandru Cheptănaru,  reprezentantul  Guvernului RM în teritoriu  dnul Valeriu Dodiţă, Primarul s.Zăi-cani, dnul Vasile Ciubară şi Eugen Rîbac, primarul s. Borosenii Noi , domnul Alexandru  Irimciuc, agent  economic, s. Şaptebani.
     

După prezentarea  oaspeţilor,  doama  Emilia  Garbuz  a efectuat o  retrospec-tivă  succintă  a anului  2013, susţinută  de  „slaid show”  cu  diverse  aspecte  din  activitatea secţiei şi instituţiilor  de cultură  din localităţile  raionului menţionînd  că, atît  secţia  cultură  cît  şi  angajaţii  din  acest  domeniu,  asigură  condiţii  necesare  pentru  libera  manifestare  a  talentului,  evaluarea  operelor  de  cultură  şi  artă, libertatea creaţiei  şi inviolabilitatea  ei, promovează o politică de  ocrotire, conservare  şi  valorificare a  patrimoniului   cultural  naţional, de salvgardare  a  monumentelor,  ansamblurilor  şi  muzeelor  istorice  din raion.

     Angajaţii  instituţiilor de cultură  sub egida Secţiei raionale  Cultură Rîşcani, în  colaborare  cu  DRÎTS, în  conlucrare  cu  APL, pe  parcursul  anului  2013 au  organizat şi desfăşurat  47 de  activităţi  culturale  din ele  6  festivaluri raionale:

 • Festivalul  raional  cu  genericul „Mărţişor -2013”; 
 • Festivalul  concurs „Cîntecele  Credinţei, Speranţei şi Iubirii” ( aprilie 2013); 
 • Festivalul raional al  cîntecului  pascal „Lumina  învierii” (20.04.2013); 
 • Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii  (31.08.2013); 
 • Festivalul  Etniilor  cu genericul  „Unitate  prin diversitate” (15.09.2013); 
 • Festivalul  tradiţiilor  şi  obiceiurilor de iarnă „Colinda -2013”.
       Concursuri  literare  raionale:

 •  „Porni  Luceafărul” (15.01.2013);
 • „Grigore  Vieru- Eu  sînt  poetu-acestui  neam” (15.02.2013);
 • Recital de poezie  „Pavel  Nică ”;
 • Concursul  raional „MISS  Smărăndiţa”   (15.03.2013);
 • „La  izvoarele  înţelepciunii” consacrat  scriitorului Spiridon Vangheli (19.04.2013) ; 
 • Concursul  raional „Armonia  vocilor ”  ( finalul concursului  18.05.2013); 
 • Lansare  de  carte „ Мы  сильны  любовью” BP s. Nihoreni;
 • Lansarea  campaniei  “Copiii  Moldovei  citesc o carte ” (29.03.2013).
        În  decursul anului  2013 colectivele  artistice  din  raionul Rîşcani  au  participat la  8  manifestări  culturale  de nivel  republican:
 • Sărbătoarea  Naţională  Ziua  Independenţei  Republicii Moldova;
 • Festivalul- concurs  în memoria  acordeonistului   Mihai  Bătrînu, or. Donduşeni (25.09.2013) în cadrul căruia  au  participat  grupul de acordeonişti din s. Corlăteni  de unde  s-au  întors  cu  menţiuni. 
 • Festivalul-concurs  al Etniilor desfăşurat în or. Bălţi. Au  participat  membrii   studioului   artistic „Aisedora” – menţiune de laureaţi  ai festivalului.
 • Festivalul-concurs regional  al  cîntecului  popular „Teodor  Negară” ed.I-a, s.Sauca, Ocniţa.  Deţinătorul locului II Eugen  Rusu  susţinut de orchestra  de  muzică  populară  „Favorit” a  Casei de Cultură  or. Rîşcani.
 • Concursul  republican,  ediţia a VI-a, Cupa  Moldovei  la  dans  modern  de estradă, membrii  studioului  artistic (coregrafie)  „Aisedora”or. Rîşcani-deţină-torii  locului  I (grupa  mare) şi   locului  III (grupa  mică) (19.05.2013);
 • Festivalul-concurs  al   colectivelor  dramatice  organizat  în or. Drochia (19.04.2013);
 • Laureaţi   ai  festivalului-  membrii  colectivului  dramatic „Brăzdenii” s. Borosenii Noi;
 • Festivalul- concurs de Folclor  al  copiilor , ediţia I-a, laureaţi ai festiva-lului  membrii  ansamblului  folcloric „Ţărăncuţa” gr. de copii, s. Borosenii Noi;
 • Festival-concurs al Doinei, ed.II, Casa Radio, or. Chişinău, deţinătoarea  Marelui  Premiu Felicia Bojii.
     Festivalurile   şi  concursurile  internaţionale:
 • „Cîntec, joc  şi  voie  bună  la  Negreşti în bătătură”, comuna Negreşti, judeţul Vaslui, România în cadrul  căruia  au  participat  membrii  ansamblului de  dans  popular „Ghiocel  din s. Corlăteni” , deţinătorii  Marelui  Premiu (11-14.102013);
 • „Созвездия  Несебр” or. Nesebr,  Bulgaria – deţinătorii  locului  II  şi  III  membrii  studioului  artistic ( coregrafie) „Aisedora” or. Rîşcani;
 • „Mărţişor  2013”  deschiderea  festivalului „Mărţişor”  la  Ambasadele  din  Ungaria, Austria  şi  Cehia  unde au  prezentat  un  program de  concert  membrii  ansamblului  de muzică  şi  dans „Moştenitorii ” din or. Rîşcani.
      La nivel  de raion  au  fost organizate  şi desfăşurate  32  de  concerte  a  zilelor  remarcabile.
    
     Clipa  siderală  a  oferit  menţiuni, diplome  şi  gratitudini   celor  care  au  contribuit  considerabil,  atît  financiar  cît  şi  spiritual,  în  scopul  valorificării şi  promovării  valorilor  spirituale  în  domeniul  culturii.
    Ministerul  Culturii  Republicii Moldova  pentru  cei  mai  iscusiţi  manageri  ai  instituţiilor  de  cultură  a  decernat  pe  doamna  Galina Sacaliuc, directorul  BP or. Rîşcani  şi dnul  Tudor Nenescu, directorul Casei de Cultură s. Corlăteni.
       Directorul CNCPPIC, doamna Diana Dicusarî,  pentru  contribuţie  esenţială  la  susţinerea  domeniului  culturii,  a  oferit   Diplome:
 • Preşedintelui  raionului Rîşcani, domnului  Ion  Parea;
 • Valah Claudia, conducătorul ansamblului de dans  popular„Ghiocel”,s.Corlăteni; 
 • Galagan Ana,conducător, studioul  artistic (coregrafie) „Aisedora”or.Rîşcani; Rotaru Ion ,conducătorul  fanfarei de copii  s. Zăicani;
 • Creţu Elena, conducător al ansamblului de  muzică şi dans „Moştenitorii” or. Rîşcani.
     Pentru  profesionalism,  perseverenţă şi spirit  creativ din  numele Consiliului  raional  Rîşcani  sau  oferit  diplome  următorilor:
 • dnei Emilia Garbuz, şef  Secţia Cultură; 
 • Mihail Sacaliuc, conducătorul ansam-blului „Arţăraş”or.Rîşcani şi regizor de  sunete;   
 • Mihail Bojii, actor, teatrul dramatic „Brăzdenii”;
 • Claudia  Gherman, specialist  principal, Secţia Cultură; 
 • Ecaterina  Cemîrtan, conducătorul ansamblului  folcloric „Moştenitorii” s. Zăicani;
 • Vasile Cibotaru, conducător artistic la casa de Cultură s.Corlăteni; 
 • Svetlana Tulcii, şef, BP filiala copii or.Rîşcani;
 • Svetlana Iordache, director, muzeul istorico-etnografic Rîşcani;
 • Veceslav Grigoraş, director, Casa de Cultură or. Rîşcani, 
 • F.Bojii, specialist  superior, Secţia Cultură.
     Din  numele  Secţiei  Cultură  Rîşcani, în semn de recunoştinţă   pentru  susţinere  financiară  la  achiziţionarea  costumelor naţionale  au  fost  oferite  Diplome - Gratitudini  Domnului  Preşedinte  al   raionului  Rîşcani şi  dlui Alexandru Irimciuc, agent  economic. 
      Nominaţia  „Cea  mai  reprezentativă Casă de Cultură ”  a fost  oferită colectivului  Casei de Cultură s.Corlăteni, director  Tudor  Nenescu.
      Secţia  raională  Cultură Rîşcani,  pentru  participare  activă  în  cadrul  activităţilor de nivel  raional,  a  menţionat  pe cei  mai receptivi  şi  responsabili:
 • Iurie  Efrim, director C/C s.Borosenii Noi;
 • Nicolae Parea directorul C/C s. Grinăuţi;
 • Tudor  Nenescu, directorul C/C s. Corlăteni;
 • Adic  Ciobanu, directorul C/C s. Petruşeni;
 • Maia  Secrieru, director C/C s. Gălăşeni;
 • Daniela  Ciubară, directorul C/C s. Zăicani;
 • Simion Solcanu, directorul C/C s. Mihăilenii Vechi,
 • Vladimir  Ştepu, director C/C s. Sturzeni;
 • Gheorghe  Chiperi, conducător  artistic C/C or. Costeşti;   
 • Natalia  Iliina , metodist, C/C or. Rîşcani;
 • Eugen  Rusu, conducător  artistic C/C  s. Hiliuţi;
 • colectivul bibliotecilor  publice  din s. Mihăileni,  şef BP  Lidia  Dodiţă,
 • BP or. Costeşti, şef  Silvia  Gavriliuc;
 • Ana  Croitoru, şef, BP s. Nihoreni;
 • Andriana  Bîlici, şef.BP s. Hiliuţi;
 • Tatiana  Foliuşneac,  şef  serviciu  asistenţă  metodică, BP or. Rîşcani.
     După  menţionare, în cadrul  programului  artistic, au  evoluat  colectivele  
cu  titlul „model” care pe  parcursul  anului 2013  sau  manifestat prin  participare  activă  la  toate  manifestările  culturale  de  nivel  raional, naţional  şi  internaţional  menţionate   mai sus:
ansamblul de dans  popular „Ghiocel” s. Corlăteni, conducător Claudia Valah ;

ansamblul de muzică şi dans „Moştenitorii” or. Rîşcani, conducător Elena Creţu; 

 grupul de instrumentişti din s. Zăicani, conducător  Ion Rotaru;

ansamblul  folcloric  „Sălcioara”s. Corlăteni, conducător Lilia  Nenenscu; ansamblul  folcloric „Ţărăncuţa” grupul de bărbaţi s. Borosenii Noi,

studioul artistic (coregrafie) „Aisedora” or. Rîşcani, conducător Ana Galagan

interpreţii –vocalişti Eugen Rusu  şi  Felicia Bojii  care  au adus  în dar  tuturor 
celor prezenţi la sărbătoare  frumoasa  şi  îndrăgita  melodie  „Sfîntă  ni-i casa”.

 Pentru  a  finaliza  programul  artistic,  a  fost  invitată  în scenă  interpreta profesionistă   de  muzică  uşoară   Victoria  Lungu, care  ne-a  oferit  clipe de revelaţie  şi  melodii  deosebite,  dînd  farmec  sărbătorii  prin  modestia, bună-tatea  sufletească, vestimentaţia  splendidă, ţinuta  scenică   şi  măestria interpretativă.

   
    După  partea  festivă, aşa  cum   e tradiţia  la  noi,  oaspeţii  şi  lucrătorii de cultură  au  fost invitaţi  la  „masa de sărbătoare” în  localul  „Gorca”, iar  buna  dispoziţie  cu  cîntec  şi  voie  bună   ne-au  oferit-o  colegii  noştri de  breaslă, membrii  orchestrei de muzică  populară „Cosînzeana”  din s. Corlăteni.
    Ziua  Naţională  a  Culturii  devine, deja,  un reper de bază   în determinarea rolului  culturii  în  contextul   identităţii  noastre  naţionale, devine  un  îndemn  la recuperarea  simbolică  a  legăturii  cu  tradiţia, dar  şi  un  prilej  pentru  acţiuni  care    aducă  la  consolidarea  culturală  şi  spirituală  la  promovarea  valorilor   care  vor  continua    ne  definească, să  ne  unească  pentru  a scoate  în  evidenţă  frumosul  care  va  salva  lumea. 
              Felicia Bojii, 
specialist superior Secţia Cultură or.Rîşcani.
                                                 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu