miercuri, 29 ianuarie 2014

Totalurile anului 2013 a Bibliotecii publice din or.Rîşcani      Anul 2013 pentru Biblioteca publică a fost unul bogat în evenimente culturale. Pentru anul 2013 a fost preconizat un Program de acţiuni culturale pentru bibliotecă, care a fost alcătuit şi aprobat în luna decembrie 2012. Programul a inclus trei direcţii de participare: republicană, raională şi locală.
     La nivel republican biblioteca  a participat la CAMPANIA NAŢIONALĂ DE PROMOVARE A LECTURII „COPIII MOLDOVEI CITESC O CARTE  - 2013”, fiind cea de-a II ediţie, recomandînd tuturor copiilor şi adolescenţilor din Republica Moldova să lectureze cartea „Nu vă îndrăgostiţi primăvara!” de Nicolae Dabija. Lansarea Campaniei la nivel de raion s-a desfăşurat la 11 aprilie 2013, în Biblioteca publică ca participanţi au fost elevii cl.X/profil umanist a Liceului teoretic „Liviu Damian”. La 20 decembrie biblioteca v-a participa la Conferinţa republicană de totalizare a Campaniei Naţionale de promavare a lecturii „Copiii Moldovei citesc o carte - 2013”.
    În luna aprilie Biblioteca publică a participat la Concursul Republican „Biblioteca - partener în promovarea proprietăţii intelectuale” propus de AGEPI (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală), ediţia a IV-a, la care a fost menţionată cu premiul special şi diplomă. 


    Tradiţional, în luna ianuarie  îl comemorăm  pe marele poet Mihai Eminescu, cel care ne reprezintă spiritualitatea, prin El se dă sens existenţial verbului „a fi”. Elevii claselor IX-XII ne-au dus într-o călătorie imaginară a vieţii şi operei poetului. Momentul forte al întîlnirii a fost înscenarea poemului „Luceafărul”.

    La data de 15 februarie Biblioteca Publică Orăşenească a desfăşurat o activitate omagială dedicată aniversării a 78-a de la naşterea poetului  „Grigore Vieru simbol al Basarabiei” în colaborare cu elevii cl. a XII, profil umanist ai  Liceului Teoretic „Liviu Damian” şi Casa de Cultură or. Rîşcani. În calitate de spectatori au fost elevii Şcolii Profesionale or. Rîşcani, profesoara dna Tatiana Varzari.

    O sărbătoare deosebită pentru beneficiarele fidele, Biblioteca publică pe data de 5 martie 2013, orele 1100, a organizat serata literară cu genericul: „Chipul femeei în creaţia marelor poeţi” consacrată  Zilei Internaţionale a Femeei. În adresa lor au fost spuse, citite cele mai frumoase versuri şi cuvinte frumoase. Cîntecele care au răsunat tot în adresa celei mai gingăşe fiinţe erau destinate. 

     Dar ştim noi oare cum să folosim apa? Cît trăieşte omul fără hrană? Dar fără apă? Cîtă apă conţine corpul bărbaţilor, dar a femeilor, bătrînilor, copiilor? Aceşte şi alte întrebări au fost puse în discuţie la 22 martie 2013 – Ziua Mondială a Apei – la ora informaţional-ecologică cu genericul „Apa viaţă pe Pămînt.”, care a avut loc în Biblioteca publică Rîşcani. La activitate au participat elevii clasei a XIR Liceul „Liviu Damian” împreună cu profesorul Albină Constantin. 


      Biblioteca publică a participat la sărbătoarea naţională – 27 Aprilie  - Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova. Tînăra generaţie a fost familiarizată cu principalele etape ale procesului de oficializare a tricolorului, care a fost cerută de către participanţii la Marea Adunare Naţionaşă din 27 august 1989, printr-o rezoluţie specială. A fost prezentat un program emoţionant prin care au transmis publicului mesajul de a cunoaşte şi a păstra cu demnitate filele din istoria drapelului de stat al ţării.
      Ziua de 7 mai a devenit o adevărată sărbătoare spirituală penru întreg raionul. A avut loc Festivalul raional al cîntecului pascal, unde Biblioteca publică din Rîşcani a organizat o expoziţie de carte cu genericul „Hristos a înviat. /Cu adevărat a înviat”.
 
      La începutul lunii martie 2013 Programul Novateca a lansat proiectul „Programul de Liderism pentru Bibliotecari”. Programul a avut scopul de a dezvolta în bibliotecar calitate de lider comunitar. Galina Sacaliuc a fost printre cei 20 membri a grupului, care au aplicat formulare şi au fost selectaţi pentru a participa în Program. Programul de Liderism a oferit trei ateliere de lucru şi o vizită de studiu în Letonia. Vizita în Letonia s-a efectuat la începutul lunii iulie /2-6 iulie/. A avut o întîlnire cu colegii de breaslă şi reprezentanţii Ministerului Culturii din Letonia. A cunoscut o ţară de înaltă cultură, unde bibliotecile sunt protejate de stat, unde există program naţional de susţinere a bibliotecilor publice, unde informatizarea nu e un vis, dar deja e o realitate. În acest scurt timp a vizitat bibliotecile publice, care oferă beneficiarilor săi servicii bazate pe TI. A fost organizată o conferinţă cu reprezentantul Ministerului Culturii din Letonia dna Vanda Berzina, şef al Departamentului Biblioteci, care a făcut cunoştinţă cu cadrul legislativ al Letoniei în domeniul biblioteconomic şi sprijin acordat în activitatea bibliotecilor publice din această ţară. Dna Sandra Ozolina, Director Adgunct Centrului Cultural şi Informaţional a accentuat că, în era noilor tehnologii informaţionale Internetul a schimbat toate domeniile vieţii sociale şi profesionale, inclusiv şi domeniul biblioteconomic. Datorită Programului Bibliotecilor Globale  a fost implimentat prioectul “Al treilea fecior al tatălui”, care a creat un sistem modern de biblioteci în Letonia. Bibliotecile au păşit într-o nouă eră şi au schimbat funcţiile sale, punînd accent pe funcţie de disponobilizare a informaţiei.

    A deveni o tradiţie, ca la finele lunii august să fie organizat sărbătoarea Naţională „Limba noastră” şi Festivalul Naţional al cărţii şi lecturii. Festivalul fiind la cea de-a III-a ediţie consacrată anului Spiridon Vangheli, biblioteca publică fiind dizainerul invitaţiilor la festival în toţi aceşti trei ani.    29 octombrie este declarată Ziua Internaţională a Internetului. Acum 44 de ani, în 1969 se năştea ceva care de-atunci şi până în prezent a cunoscut  o dezvoltare uimitoare -  Internetul. Cu această ocazie în incinta Bibliotecii Publice Orăşeneşti din or. Rîşcani la această dată semnificativă a fost organizată activitatea cu genericul „Internet şi Biblioteca”. Timp de o oră participanţii activităţii, elevii liceului „L.Damian” cu profesoara Irina Burlaca şi studenţii Şcolii Polivalente cu şefa bibliotecii Iedu Tatiana, au fost ghidaţi prin lumea virtuală, familiarizîndu-se pe larg cu toate serviciile pe care le oferă biblioteca publică în domeniul TI. O discuţie aprinsă s-a produs la evidenţierea avantajelor şi dejavantajelor Internetului şi a Biliotecii, despre viitorul şi importanţa bibliotecii,  despre lectură, care rămîne prioritară în viaţă oamenilor, deoarece doar citind omul se instruieşte şi devine inteligent.


    Se consideră că anii tinereţii sînt vremurile de aur, iar viitorul ţării îl constituie tineretul. În perioada 11-18 noiembrie 2013 în toate bibliotecile publice  raionului s-au desfăşurat activităţi dedicate Săptămînii Tineretului „Tinerii de azi – viitorul de mîine”. Tinereţe, cu flori şi bileţele de iubire, /Cu trandafiri, şi liliac, şi iasomie. /Cu veştede-amintiri nemăsurate, /Cu clipe splendide şi minunate. Cu aceste minunate versuri a început Ora informaţională „Drepturile tinerilor din Moldova” care s-a desfăşurat în incinta Bibliotecii publice or.Rîşcani, pe data de 12 noiembrie 2013, ora 1400. Tineretul a fost  informat de unde provine şi de cînd s-a început sărbătorirea zilei tineretului, cine sînt tinerii pentru ţară. Tinerilor  li s-a adus la cunoştinţă Legea cu privire la tineret adoptată în 11.02.1999. În cadrul orei s-au enumerat drepturile tinerilor: primul este dreptul de a-şi cunoaşte drepturile, dreptul la viaţă şi condiţii adecvate, dreptul la nume şi naţionalitate, dreptul la educaţie, sănătate şi familie. Invitatul zilei a fost Şeful Secţiei administrativ-militare or.Rîşcani, maior Eşanu Ruslan. În descursul său a evidenţiat: care este vîrsta şi cine are dreptul şi obligaţiunea de a fi încorporat în rîndurile Armatei Naţionale, oportunităţile pe care le au tinerii în timpul şi după decurgerea serviciului militar, despre serviciul militar în bază de contract, unde şi cînd trebuie să se prezinte tînărul pentru trecerea controlului medico-militar, în ce cazuri şi din ce motive tinărul poate amîna trecerea serviciului militar, ş.a. Publicul, studenţii grupelor LA-12, B-12, B-22, a Şcolii Polivalente cu diriginta şi bibliotecara, Iedu Tatiana au ascultat cu atenţie informaţia oferită de d-nul Ruslan Eşanu şi au adresat  întrebări la temă, ei fiind mai mulţi băieţi.

    Biblioteca publică a primit o propunere din partea unui beneficiar fidel a bibliotecii, de  a organiza o întîlnire de suflet cu beneficiarii vîrstnici. Noi am acceptat propunerea şi în data de 23 decembrie 2013 am organizat o activitate cu genericul „Colinde, Colinde...”. Am venit cu un mic program artistic: versuri, colinde şi un moment muzical înterpretat la acordeon, mesaje de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 


 
     Biblioteca publică este conectată la Internt şi oferă servicii bazate pe TI. O realizare frumoasă a Bibliotecii publice este crearea blogului bibliotecii http://biblioriscani.blogspot.com/. Blobul a fost creat de Tatiana Foliuşneac, la 15 august 2013. În perioada 15 august – 26 decembrie 2013 au fost efectuate 16 postări pe blog, în ele se reflectă toată activitatea cultural-artistică a Bibliotecii publice orăşeneşti or.Rîşcani. Lucrul asupra blogului nu s-a finisat ,mai avem de lucrat asupra etichetelor: File din istorie, Activităţi,...
    Biblioteca publică s-a integrat în Proiectul SIBIMOL ( Sistemul Integrat al bibliotecilor Informatizate din Moldova), după instruirea de la Chişinău reveniţi în teritoriu a decurs perioada de autoinstruire în versiunea demonstrativă SIBIMOL http://demo.bnrm.md/logon cu parola respectivă pentru fiecare bibliotecă, care mai apoi în perioada 1-5 iulie a expediat testele finale pentru verificarea cunoştinţelor acumulate. După care au urmat indicaţii de a începe activitaea direct pe aplicaţia SIBIMOL. Responsabil de activitatea în Sibimol în Biblioteca Publică esteTatiana Foliuşneac, şef serviciul asistenţă de specialitate.  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu