vineri, 1 noiembrie 2013

29 octombrie - Ziua internaţională a InternetuluiI N T E R N E T  şi  B I B L I O T E CA.

Integrarea bibliotecilor publice în spaţiul informaţional modern.
                                                            


    Lumea  s-a schimbat şi contiuă să se schimbe. Fluxul de informaţii, noile  tehnologii, ofertă bogată pentru petrecerea timpului liber schimbă radical stilul de viaţă a omului de azi. Trăim într-o eră a vitezei, a timpului pe care nu ne permitem să-l pierdem, a informaţiei care e accesibilă la un click distanţă, a Internetului.
     29 octombrie este declarată Ziua Internaţională a Internetului. Acum 44 de ani, în 1969 se năştea ceva care de-atunci şi până în prezent a cunoscut  o dezvoltare uimitoare -  Internetul.
 Cu această ocazie  în incinta Bibliotecii Publice Orăşeneşti din or. Rîşcani la această dată semnificativă a fost organizată activitatea cu genericul „Internet şi Biblioteca”. 


Timp de o oră participanţii activităţii, elevii liceului „L.Damian” cu profesoara Irina Burlaca şi studenţii Şcolii Polivalente cu şefa bibliotecii Iedu Tatiana, au fost ghidaţi prin lumea virtuală, familiarizîndu-se pe larg cu toate serviciile pe care le oferă biblioteca publică în domeniul TI.

       În cadrul activităţii au fost definite noţiunile Internet şi Bibliotecă. S-au evidenţiat caracteristicile între noţiunile sus numite. Moderatorii Ecaterina Foliuşneac, eleva cl. a IX Liceului Teoretic „Liviu Damian”
 şi Tatiana Foliuşneac, şefa serviciului asistenţă de specialitate Bibliotecii Publice, au făcut o scurtă călătorie în istoria Internetului. Invitaţii au vizionat la lăptop prezentările: „Totul despre Internet”, „Cărţi! Te fac neprost”, „Nu lăsa Internetul să-ţi controleze viaţa”.

    Francesca Cucuruzneac, eleva cl. a VII gimnaziului „Gheorghe Rîşcanu” a interpretat cîntecul „Cartea”, fiind o prietenă bună cu ea.

 O excursie prin cărţile de referinţă existente în Biblioteca Publică au făcut-o participanţii ghidaţi de şefa secţiei informativ-bibliografice dna Zinaida Fazlî. 


Pentru a vedea cît de atenţi au fost spectatorii s-a organizat o victorină. Fiind întrebaţi în ce an a apărut Internetul, din ce limbă provin cuvintele cheie ale activităţii (Internet şi Bibliotecă), cînd au fost lansate motoarele de căutare şi care sunt ele, care sunt reţelele de socializare cunoscute de ei, etc.


 O discuţie aprinsă s-a produs la evidenţierea avantajelor şi dejavantajelor Internetului şi a Biliotecii, despre viitorul şi importanţa bibliotecii,  despre lectură, care rămîne prioritară în viaţă oamenilor, deoarece doar citind omul se instruieşte şi devine inteligent. După spusele, dnei Irina Burlaca, cărţile sunt moştenirile pe care unii oameni cu un spirit deosebit le lasă concetăţenilor şi urmaşilor lor. Ele se prezintă, din generaţie în generaţie, ca nişte daruri preţioase şi răspund la întrebările care ne frămîntă. Dna Claudia Gherman, specialist principal în domeniul bibliotecilor, secţia Cultură or. Rîşcani, a îndemnat publicul să viziteze biblioteca, căci ea a devenit astăzi un loc de socializare a membrilor comunităţii, ea este un centru de informare, documentare, cercetare; este o casă a întregii comunităţi, unde fiecare vine să-şi satisfacă cerinţele de lectură şi de cultură.

La finele activităţii Directorul Bibliotecii publice, Sacaliuc Galina a precizat că, în prezent, misiunea bibliotecilor este aceea de a servi informarea publicului şi de a forma utilizatorii pentru ca ei să poată accesa informaţia globală şi diversificată.


 Bibliotecile  au devenit forme hibride, deschise atît publicaţiilor tradiţionale, cît şi şi celor electronice; a crescut funcţia socială a bibliotecii – ea interacţionează cu mediul, primeşte şi livrează informaţia, idei, formează şi promovează personalităţi. Bibliotecile activează şi evoluează într-un mediu foarte competitiv – ele trebuie să elaboreze servicii noi conformate aşteptărilor publicului. 
Dotarea bibliotecii cu calculatoare a impus ca o primă măsură tehnică realizarea unei conexiuni Internet. Conectarea bibliotecii la reţeaua Internet a adus un suflu nou în activitatea noastră. Acest serviciu a fost foarte dorit şi, implicit, bine primit de toţi utilizatorii bibliotecii. Nu mai puţin important este faptul că orice informaţie din Internet poate fi rapid transferată în format tipărit, folosind imprimanta. Astfel biblioteca devine un ajutor real în pregătirea temelor de cercetare, referatelor, căci informaţia de care este nevoie poate fi studiată şi acasă.
 În prezent,  tehnologiile de informare şi comunicare au schimbat semnificativ modul în care cetăţenii pot avea acces la informaţii,  servicii publice.  Cunoştinţele şi abilităţile de utilizare a acestora devin necesare fiecărui membru ai comunităţii. Biblioteca favorizează accesul la surse şi oferă asistenţă în alfabetizarea informaţională prin cursurile de instruire ABC-ul computerului; ABC-ul căutării în Internet:
-         crearea unei adrese electronice / poşta electronică permite comunicarea rapidă, eficientă şi gratuită/;
-         învăţarea procesorului de text Microsoft Word. Crearea documentelor Word /MS Word este lider de piaţă în domeniul procesoarelor de text şi permite crearea şi modificarea documentelor/;
-         învăţarea unor tehnici şi metode simple de căutare în Internet /cum ar fi Internet Explorer, Google, etc/;
-         crearea unui cont pe Skype / Skype permite cominicarea gratuită, indiferent dacă persoana se află în ţară sau după hotare şi este foarte efectiv în schimbul de informaţii, idei, experienţe,etc/;
-         crearea unui cont pe Fasebook / Fasebook este cea mai populară reţea de socializare/.
Bibliotecile au rămas printre puţinele instituţii care mai oferă servicii şi acces gratuit. Utilizate în afara bibliotecii toate aceste servicii ar solicita sume financiare impunătoare.
Toţi utilizatorii au fost invitaţi  se beneficieze de servicii gratuite  prestate de Biblioteca Publică în domeniul Tehnologiilor Informaţionale fără care biblioteca modernă nu mai poate supraveţui: acces la Internet; instruire în utilizarea calculatorului; scanare; xerox; imprimare; creare conturilor pe reţele de socializare, etc.
În cadrul acestei activităţi s-a demonstrat, că biblioteca nu este doar un spaţiu unde poţi veni şi împrumuta o carte, doar, că ea, biblioteca, îşi asumă noi misiuni,  caută noi performanţe pentru  a se integra  în spaţiul informaţional modern şi pentru a-şi păstra locul şi interesul în comunitate.

                                      


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu