sâmbătă, 7 septembrie 2013

Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii la cea de-a treia ediţie.Anul 2013 - Anul Spiridon Vangheli 

           În perioada 31 august - 5 septembrie 2013, deja a a treia oară  sub egida Secţiei Raionale Cultură Rîşcani se desfăşoară Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii, organizat sub patronajul Comisiei Naţionale a Republicii Moldova pentru UNESCO şi a Primei Doamne a Ţării - Margareta Timofti.
Festivalul are menirea să dea o nouă dimensiune şi valoare activităţilor de promovare a cărţii şi lecturii: prin implicarea factorilor de decizie politică şi financiară, organelor administrative locale, bibliotecarilor, scriitorilor, editorilor, profesioniştilor din domenii adiacente, cercurilor largi de utilizatori, etc. Parlamentul a aprobat un proiect de hotărâre potrivit căruia anul 2013 a fost declarat Anul Spiridon Vangheli. 
       Din aceste considerente a fost luată decizia, că ediţia a treia a Festivalului să se desfăşore la baştina marelui scriitor Spiridon Vangheli s.Grinăuţi şi Domnia Sa să fie oaspete de onoare a acestei activităţi. Dar, cu părere de rău, starea sănătăţii nu a permis ca scriitorul să se deplăseze spre casa părintească. Participanţilor s-au transmis sălutări din partea scriitorului, prin intermediul mesajului adus de Preşedintele raionului Rîşcani, d-nul Ion Parea.
                        Programul Festivalului a conţinut:
-         Recital de poezie dedicat cărţii, sărbătorii ,,Limba Noastră”, scriitorilor băştinaşi;
-         Spectacol literar ,,Hai cu toţii de mânuţă, sub căciula lui Guguţă”, vernisarea expoziţiei Spiridon Vangheli – un scriitor de-o seamă cu copii;
-         Expoziţia  meşterilor populari ,, Ce pot face mîini dibace”
 -         Expoziţia desenelor pe baza operei scriitorului Spiridon Vangheli.
-         Concert susţinut de interpreta Victoria Lungu, originară din s. Grinăuţi.
FNCL a demarat cu recitalul de poezie dedicat Sărbătorii Naţionale “Limba Noastră”, care a fost deschis de către Preşedintele raionului domnul Ion Parea. Au răsunat cîntecele “Pentru Ea”, înterpretate de Felicia Bojii şi Francesca Cucuruzneac; “Dorul Basarabiei” – Eugen Rusu; “Satul meu”, “Dumă în Moldova” – Sanda Antonovici.


 Au urmat momente poetice. Elevii gimnaziului Irina Gorbani, Frecauţan Mihaela, Curcă Dana, Petru Plămădeală au recitat Legenda satului Grinăuţi şi din creaţia clasicilor despre limbă, plai şi neam.

Cu un purpuriu de melodii a venit în faţa publicului formaţia folclorică “Datina” de la căminul cultural, conducător artistic Ghenadie Antonovici.
FNCL a fost solemn declarat deschis de patronul Festivalului Şefa Secţiei Cultură dna Emilia Garbuz.  Anul 2013 a fost declarat – Anul Spiridon Vangheli, pentru contribuţia scriitorului la educaţia tinerei generaţii şi la dezvoltarea literaturii naţionale şi universale.

Cu un mesaj de felicitare în faţa publicului a venit gazda festivalului primar de Grinăuţi dna Aliona Frecăuţan, care  din partea consiliului primăriei a făcut o donaţie semnificativă bibliotecii publice din operele marelui scriitor.

Cu un recital de poezii dedicat Măriei Sa – Cartea au venit în faţa publicului utilizatorii activi a bibliotecii publice s. Grinăuţi: Liscenco Valeria, Gorbani Irina, Curcă Dana, Plămădeală Petru, care au fost menţionaţi ca cei mai buni cititori în nominaţia concursului ”Cel mai activ cititor”. S-a bucurat publicul şi de melodiile frumoase despre carte în interpretarea fetelor: Francesca Cucuruzneac şi Sanda Antonovic
Cu adevărată bucurie ne-au împlut sufletul copilaşii de la grădiniţă “Guguţă”, îndrumaţi de educătoarea Valentina Lungu, care au participat la desfăşurarea spectacolului literar “Hai cu toţii de mânuţă, sub căciula lui Guguţă”. 

Acest moment inedit al Festivalului a produs sentimente de satisfacţie sufletească atît copiilor, cît şi celor maturi. Cu ajutorul cărţilor lui Spiridon Vangheli copiii fac primii paşi spre lectură. Se întîmplă minunea pătrunderii  în împărăţia vrăjită a cărţii. Talentul lui Spiridon Vangheli să se inspiră dintr-o mare dragoste şi înţelegere faţă de sufletul copilului de orice vîrstă. Toţi participanţi au dorit multă sănătate, ani frumoşi şi rodnici în continuare Maiestrului Emerit al Artei, Scriitorului al Poporului din Republica Moldova Spiridon Vangheli.

A fost improvizată căciula lui Guguţă, care a avut succes deosebit, mai ales de a-şi face poze de neuitat.

Deja a devenit o tradiţie că la fiecare ediţie a festivalului să promovăm  creaţia scriitorilor baştinaşi ai raionului, care ne-au lăsat ca moştenire un tezaur bogat. Proza şi poezia lor ne-au încîntat copilăria şi ne-au rămas în suflet pentru întreaga viaţă. Publicului a fost prezentat un recital de poezii şi fragmente din creaţia scriitorilor raionului Rîşcani - Liviu Damian, Aurel Scobioală, Anatol Ciocanu, Victor Dumbrăveanu, Eugen Coşeriu, Vlad Zbîrciog, Marcela Benea însuşi de baştinaşi a scriitorilor – Cristina Sacaliuc, Brînză Victoria, Potîngî Marcela, Stici Vlada, Macsimciuc Marina, Coteaşă Marcela, Guznac Anghelina, Dumbrăveanu Iulian.

    Întreagă comunitate s-a bucurat enorm, cînd a fost dat citirii ordinul semnat de Şeful Direcţiei de învîţămînt Rîşcani Viorel Dandara prin care gimnaziului Grinăuţi i s-a atribuit numele – Spiridon Vangheli.
        Ansamblul de dansuri populare “Ghiocel” de la Casa de Cultură s. Corlăteni, conducător Claudia Valah, deţinătorii multiplelor premii la festivaluri naţionale au înfrumuseţat sărbătoarea şi s-au bucurat de succes deosebit din partea spectatorilor.

       La finele activităţii interpreta Victoria Lungu a adus consătenilor săi prin intermediul melodiilor cuvinte de dor şi dragoste de acest meleag.


          Prin acest eveniment cultural am avut ca scop să atenţionăm pe toţi, de la mic la mare, să promovăm lectura, să-l recitim pe Spiridon Vangheli, să nu uităm de creaţia oamenilor distinşi al raionului nostru. Căci cărţile lor sunt o fereastră deschisă spre frumos şi pot transforma lectura într-o pasiune minunată.    
        Sperăm că FNCL şi în continuare v-a  păstra frumoasa tradiţie  de a promova eficient activitatea bibliotecilor şi bibliotecarilor, serviciilor şi evenimentelor pentru a atrage noi utilizatori. 

      Claudia Gherman – Specialist principal în domeniul bibliotecilor Secţia Raională Cultură Rîşcani
      Galina Sacaliuc – Directorul BPO Rîşcani
      Tatiana Foliuşneac – Şeful Secţiei Asistenţă de Specialitate BPO Rîşcani


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu