vineri, 22 noiembrie 2013

Donaţie de carte pentru Biblioteca publică or.Rîşcani    Drepturile şi libertăţile omului sînt prioritare în ansamblul complex de probleme şi deziderate ce preocupă la etapa actuală societatea. Doar prin respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiecărei persoane problemele contemporane de primă importanţă pot fi soluţionate eficient şi pe termen lung.
   

    Drepturile omului sînt respectate în măsură în care sînt cunoscute şi devin cunoscute doar în măsura în care sînt însuşite. Propagarea cunoştinţelor în ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă un domeniu esenţial de activitate a autorităţilor statale. A devenit o necessitate ca fiecare individ să posede cunoştinşe suficiente pentru a conştientiza datele problemei, iar ulterior pentru a cultiva şi promova toleranţa şi respectful (faţă de) între toţi membrii societăţii. 

    În Republica Moldova pentru promovarea şi protecţia drepturile omului se ocupă Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova, or.Chişinău str. Sfatul Ţării, 16. 

    La 21 noiembrie 2013, în Biblioteca publică orăşenească or.Rîşcani a avut loc un eveniment de donaţie de carte, prin intermediul dnei Ina Galan, consultant superior în Serviciul relaţii cu publicul şi programe instructive al Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova.      Au fost donate rapoarte, cărţi, pliante şi broşuri în număr de 88 exemplare, cum ar fi:

 •  Raport anual al CpDOM 2011,

 •  Raport anual al CpDOM 2012,
 •  Raport anual al CpDOM 2008,
 • Учебное пособие для гос служащего,
 •  Manualul funcţionarului public,
 •  The egual rights review,
 •  Drepturile omului şi problema dizabilităţilor,
 •  Comisiile locale de monitorizare a locurilor de detenţie,
 •  Combaterea relelor tratamente şi a impunităţii …,
 •  Ghid juridic pentru victimele violenţei în familie,
 •  Depturile persoanelor cu dizabilităţi,
 •  Principiul egalităţii şi nondiscriminării,
 •  Libertatea cultelor religioase,
 •  Convenţia Internaţională cu privire la drepturile copilului,
 •  Unele aspect cu referire la cadrul juridic privind drepturile refugiaţilor şi migranţilor,
 •  Dreptul la petiţionare rom/rus,
 • Sunt copil! Am drepturi!/ Я ребёнок! У меня есть права!,
 •  Macanismul naţional de prevenire a torturii. 
   

    Exprimăm sincere mulţumiri Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova şi sperăm să avem o colaborare fructuoasă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu