miercuri, 13 noiembrie 2013

Tineretul şi Legea


                          Drepturile tinerilor dinMoldova

    Se consideră că anii tinereţii sînt vremurile de aur, iar viitorul ţării îl constituie tineretul. În perioada 11-18 noiembrie 2013 în toate bibliotecile publice  raionului se vor    desfăşura activităţi dedicate Săptămînii Tineretului „Tinerii de azi – viitorul de mîine”.
Tinereţe, cu flori şi bileţele de iubire,
Cu trandafiri, şi liliac, şi iasomie.
Cu veştede-amintiri nemăsurate,
Cu clipe splendide şi minunate.

      Cu aceste minunate versuri a început Ora informaţională „Drepturile tinerilor din Moldova” care s-a desfăşurat în incinta Bibliotecii publice or.Rîşcani, pe data de 12 noiembrie 2013, ora 1400.  Biblioteca publică este vizitată circa de o mie de tineri,  ceea ce constituie 45 de procente din totalul utilizatorilor înscrişi.


     Tineretul a fost  informat de unde provine şi de cînd s-a început sărbătorirea zilei tineretului, cine sînt tinerii pentru ţară. Bibliotecara sălii de lectură, Elena Zabolotnic a declamat un fragment din poezia „Pentru voi ce-i tinereţea?”. 


     Inga Albot, bibliotecara bibliotecii publice, le-a adus la cunoştinţă Legea cu privire la tineret adoptată în 11.02.1999. Prezenta lege defineşte politica de stat în domeniul tineretului, reglementează crearea de condiţii sociale, economice şi organizatorii, stabileşte direcţiile prioritare de promovare a politicii de stat în domeniul tineretului în temeiul Constituţiei Republicii Moldova. În cadrul orei s-au enumerat drepturile tinerilor: primul este dreptul de a-şi cunoaşte drepturile, dreptul la viaţă şi condiţii adecvate, dreptul la nume şi naţionalitate, dreptul la educaţie, sănătate şi familie. 
   Invitatul zilei a fost Şeful Secţiei administrativ-militare or.Rîşcani, maior Eşanu Ruslan.

      În descursul său a evidenţiat: care este vîrsta şi cine are dreptul şi obligaţiunea de a fi încorporat în rîndurile Armatei Naţionale, oportunităţile pe care le au tinerii în timpul şi după decurgerea serviciului militar, despre serviciul militar în bază de contract, unde şi cînd trebuie să se prezinte tînărul pentru trecerea controlului medico-militar, în ce cazuri şi din ce motive tinărul poate amîna trecerea serviciului militar, ş.a. Publicul, studenţii grupelor LA-12, B-12, B-22, a Şcolii Polivalente cu diriginta şi bibliotecara, Iedu Tatiana au ascultat cu atenţie informaţia oferită de d-nul Ruslan Eşanu şi au adresat  întrebări la temă, ei fiind mai mulţi băieţi. Fetele la rîndul lor s-au arătat destul de interesate de serviciul militar. Biblioteca publică contribuie la realizarea procesului instructiv-educativ al tinerilor prin informarea şi docunentarea utilizatorului la miile de întrebări legate de viaţă, familie, dragoste, etc., formînd un sistem de cunoştinţe, noţiuni şi deprinderi de muncă intelectuală, pregătind viitorul cetăţean la o viaţa independentă.  
   Tradiţional, ori şi ce activitate de bibliotecă nu se poate finisa fără o revistă bibliografică. Fazlî Zinaida, şef serviciul informativ-bibliografic a Bibliotecii publice or.Rîşcani le-a propus revista cu genericul „Ce literatură şi presă periodică pot lectura la bibliotecă?”.


 Directorul bibliotecii publice, Sacaliuc Galina a venit cu îndemnul, că lectura cărţilor este hrana spirituală a omului.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu