marți, 12 mai 2015

Uniunea Europeană – valori comune pentru toţi europeniiAnul 2015 – Anul promovării valorilor europene
Campania „ Moldova – UE - un viitor comun într-o lume democratică”


  Valori europene înseamnă: demnitate, libertate, egalitate statului de drept şi a dreptulurilor omului. Integrarea europeană este un proiect de modernizare, care presupune reforme economice, juridice, sociale şi administrative.


   În scopul promovării valorilor europene şi sărbătoarea – Ziua Europei, Biblioteca Publică Rîşcani a iniţiat o acţiune-discuţie în cadrul Campaniei „Moldova – UE - un viitor comun într-o lume democratică” la 6 mai 2015 în incinta Liceului ,,L.Damian”. La discuţie au participat elevii cl. a XII-a împreună  cu profesoara de istorie Dandara Liliana. În cadrul discuţiei s-au iniţiat comunicări, întrebări şi răspunsuri, eseuri, desene, postere la tema promovării valorilor europene. Elevii au lucrat în echipă la desen şi poster. Au dat răspunsuri   foarte concrete şi cu încredere. Cei mai buni dintre cei buni s-au evidenţiat: Buznea Alexandra, Sajin Tatiana, Dodiţă  Petru, Gorobeţ Ionela, Pîrgari Cornelia, Rîbac  Ilinca, Nistor Căti-Cătălina, Frecăuţanu Ana-Maria. Din partea bibliotecii publice li s-a oferit premii – cărţi.


   În cadrul activităţii s-a petrecut revista bibliografică cu genericul „Să descoperim Europa” la care s-a promovat cartea la tema dată. La finalul activităţii  s-a pus în discuţie despre perspectiva europeană pentru Republica Moldova – deoarece UE şi RM se vor angaja în reforme cu scopul de a aduce Moldova şi  guvernarea ei mai aproape de Standartele UE. Acordul de Asociere lasă căi  deschise pentru noi progrese în relaţiile UE – Moldova. În domeniul comerţului  susţinerea de către UE a început cu mult înaintea semnării Acordului de Asociere.       UE se asociază cu RM fiindcă crede în beneficiile mari pe care le va avea RM de pe urma Modelului UE al păcii durabile şi a prosperităţii economice. Documentul  Acordului înseamnă că RM v-a trebui să modernizeze toate sferele vieţii politice şi social economice apropiind-se de Standartele UE în 10-15 ani. În acest proces   RM  v-a fi asistată de UE, clasa politică şi cetăţenii RM trebuie să necesite un  efort mare. Totul depinde de noi oamenii, dacă dorim să avem un trai mai bun şi o  ţărişoară înfloritoare.

             Zinaida   Fazlî, Şefa Secţiei informativ-bibliografice,
             Olga  Burac,  Şefa Secţiei relaţii cu publicul,
             Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu