joi, 5 martie 2015

Anul 2015 - Anul bibliologic - Anul promovării valorilor europeneCAMPANIA 
„Moldova - UE - un viitor comun într-o lume democratică”

    UE se bazează pe valorile respectării demnităţii, a libertăţii, a democraţiei, a egalităţii statului de drept şi a drepturilor omului. Aceste valori sînt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralizm, toleranţă, justiţie, solidaritate şi nediscriminare.
     Pentru a promova valori europene comunităţii, Biblioteca Publică or.Rîşcani a iniţiat un program de acţiuni culturale în cadrul Campaniei ,,Moldova – UE - un viitor comun într-o lume democratică”. În incinta Şcolii profesionale din Rîşcani, la 5 martie 2015, a avut loc lansarea Campaniei „Moldova – UE - un viitor comun într-o lume democratică” de către colabotratorii Bibliotecii Publice din or.Rîşcani. S-a iniţiat o acţiune din cadrul Campaniei, o oră informativă cu genericul „Ce cunoaştem despre Europa” cu tematica: scurt istoric a UE, valorile UE, Acordul de Asociere, motivaţia UE de a ajuta Republica Moldova.
  
Ca public şi participanţi au fost elevii Şcolii profesionale şi anume grupele B-12, B-22, B-32, specialitatea bucătari. S-a iniţiat o victorină „Valori europene mai aproape de noi”. Elevii au fost receptivi şi au dat răspuns ferm. Li s-au oferit premii elevilor: Briceag Valentin, Bechet Irina, Constantinovici Daniela.
   În cadrul activităţii s-a petrecut revista bibliografică „Surse informative despre Europa”, unde s-a promovat cartea la tema dată.
    La activitate au asistat bibliotecara şi şefa de grupă Edu Tatiana, profesoara-maistru Şubina Ala şi directorul adjunct Ţîbuleac Leomid cărora le aducem mulţumiri pentru oferirea spaţiului, timpului, atenţiei şi elevi receptivi. 
    

   La final, elevii au fost informaţi despre serviciile Bibliotecii Publice şi invitaţi de a vizita biblioteca, căci: „Cartea e mama cunoştinţelor” - numai prin cunoştinţe se produce schimbarea.                                
                           Zinaida Fazlî, bibliograf şi 
                           Albot Inga, bibliotecară, BPO Rîşcani.
                                                                                  

  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu