duminică, 22 martie 2015

22 Martie - Ziua Mondială a Apei„O apă curată pentru o lume sănătoasă”


                          „ Apa este simbolul vieţii, societatea şi însăşi viaţa sunt neconceput fără apă. Apa este muma a tot ce este  viu.”
                                            Prodea V.
     La  22 martie sînt organizate diferite acţiuni consacrate Zilei Mondiale a Apei iniţiativă stabilită  în cadrul Conferinţei pentru Mediu şi Dezvoltare a Naţiunilor Unite  din anul 1992 desfăşurată la Rio de Janeiro.

     Cu prilejul acestui  eveniment în incinta  Bibliotecii Publice la 19 martie 2015 s-a iniţiat  o oră informativ-ecologică cu genericul „O apă curată pentru o lume sănătoasă. La activitate au participat  elevii clasei a IX  de la Liceul „Liviu Damian”, împreună cu profesoara  Dora Vl. Semeniuc.
    Tema activităţii - problema protejării calitative şi cantitative a apei. Elevii au fost informaţi despre beneficiile apei asupra organizmului, despre memoria apei -rugăciunea asupra apei pe urma căreia apa devine mai dulce şi mai folositoare organizmului, fără a-şi schimba compoziţia chimică.
    Ca invitaţi i-am avut specialişti în domeniu, domnul Spătaru Veceslav de la Gospodăria Comunală şi Vatavu Viorica de la Inspecţia Ecologică Rîşcani. Domnul Spătaru a adus informaţie despre aprovizionarea cu apă a oraşului, despre staţia de pompare a apei, munca depusă de lucrătorii gospodăriei pînă apare apa la  robinetele noastre, cîte cheltuieli se fac pentru a repara ţevile sparte, costul  unei staţii de pompare.
    Doamna Viorica Vatavu de la Inspecţia Ecologică ne-a informat despre starea ecologică a apei şi protecţia apei de poluanţi.
     Pe parcursul activităţii s-a iniţiat o victorină cu genericul „Importanţa  apei pentru viaţă”. Elevii au fost activi şi au dat răspunsuri concrete. Cei mai buni au fost menţionaţi cu cadouri din partea bibliotecii. Au primit în dar toţi elevii cărţi la tema apei de la Inspecţia Ecologică.
    S-a organizat o expoziţie de carte la temă cu genericul „Apa este dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei”.
    La finele activităţii elevii au recitat poezii dedicate apei. Ne-au impresionat mult poeziile: „ Apa cristalină” autor Liviu Damian şi poezia „Lacul” de M. Eminescu.

   Îndemnăm autorităţile publice locale şi comunitatea să participe mai activ la soluţionarea problemei apei, căci dacă va fi soluţionată problema la nivel, populaţia va deveni mai sănătoasă, agricultura irigată va aduce belşug în case, economia se va  dezvolta vertiginos şi populaţia va căpăta încredere în viitor.
     Păstraţi şi protejaţi Apa, fiind-că ea este începutul la toate!       
                                                                                 
     Zinaida Fazlî.  Şefa secţiei informativ-bibliografic
     Biblioteca Publica or.Rîşcani

                                 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu