sâmbătă, 25 februarie 2017

Cu Movie Maker bibliotecarii fascinează din nou prin profesionalismul lor!

18 bibliotecari din raionul Rîşcani sînt mîndri de colaborarea cu Centrul Regional de Formare. Au reuşit să fascineze peste 300 de utilizatori pe reţelele sociale prin poveştile digitale originale, creative, persuasive şi puternic emoţionale.
      Bibliotecarii realizează diverse activităţi şi prestează  cu multă dăruire servicii moderne de bibliotecă utile cetăţenilor. Dar ei se confruntă cu dificultăţi în promovarea informaţiilor despre activităţile şi serviciile respective. Din aceste cauze informaţia despre ofertele bibliotecii nu ajunge operativ la membrii comunităţii, ei ne ştiind despre ofertele bibliotecii, iar biblioteca duce lipsă de utilizatori activi.
     Pentru a diminua aceste dificultăţi, CRF Rîşcani a iniţiat pe data de 23-24 februarie 2017 trainingul „Poveşti digitale cu „Movie Maker”. În cadrul primei sesiuni a trainingului participantele s-au familiarizat cu posibilităţile aplicaţiei „Movie Maker” în elaborarea unei poveşti digitale cu adevărat spectaculoase. Ulterior, fiecare bibliotecar a dezvoltat schiţa poveştii, şi-au creat folderul unde au adunat toate tipurile de materiale necesare. Apoi au lucrat cu aplicaţia individual şi creînd cîte o poveste cu diferite tematici. În final participantele au realizat un schimb de experienţă şi şi-au îmbunătăţit reciproc poveştile. Utilizatoarea trainingului, Svetlana Plămădeală, la final a menţionat: „Acum bibliotecarul are o armă în mîinile sale „Movie Maker”, cu el putem promova mai eficient”. Revenind în bibliotecile sale, participantele la traning au perfecţionat pînă la desăvîrşire poveştile lor.
     După acest training fiecare bibliotecară şi-au prezentat poveştile sale în mediul online, pe paginile reţelelor sociale promovînd atît activitatea bibliotecii, serviciilor moderne cît şi ţinutul local, tradiţii şi obiceiuri prin realizarea unor poveşti profesioniste, bine structurate şi excepţional de emoţionale. Graţie acestor poveşti, bibliotecile au atras mai mulţi utilizatori. Astfel, 3 bibliotecari vor iniţia servicii moderne de bibliotecă de scriere a  poveştilor cu diferit conţinut.
     CRF este cointeresat şi pe viitor în diversificarea ofertelor formative pentru biblioteci. Aşteptăm cu mult interes propunerile bibliotecarilor.

Tatiana Foliusneac, CRF a BPO Rîşcani, tel.025624961, e-mail: tatianafoliusneac@gmail.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu