miercuri, 10 august 2016

Managementul schimbării bibliotecilor publice din rețeaua NOVATECA a raionului Rîșcani.

Pe parcurs a 2 zile – 4 și 5 august 2016,  în 2 biblioteci locale din rețeaua NOVATECA  s-a desfășurat atelierul ”Fortificarea rețelei bibliotecilor locale a raionului Rîșcani prin diseminarea succeselor și depășirea dificultăților în activitate”.

Gazda atelierilor au fost două biblioteci: din s. Hiliuți cu invitații din biblioteci localităților Braniște, Petrușeni, Șaptebani, Horodiște, Varatic, Pociumbeni, Pociumbauți , Pîrjota; din  Recea cu bibliotecarii din Mihailenii Vechi, Grinauți, Vasileuți, Zaicani, Nihoreni, Singureni, Corlăteni.

Tema principală a atelierului a fost schimbarea care s-a produs în instituțiile bibliotecare pe parcursul acestui an. Aderînd  la programul NOVATECA, biblotecile locale s-au deschis spre schimbare.  S-au schimbat metodele de lucru, s-au diversificat serviciile, s-au creat parteneriate durabile cu APL, agenți economici și alți actori comunitari.


 În comunicarea prezentată  la atelierul ”Impactul programului NOVATECA spre modernizare și schimbare în rețeaua bibliotecilor publice raionului Rîșcani” s-a menționat, că schimbarea nu mai permite bibliotecilor să aibă o viață stabilă și liniștită. De acum înainte, a nu progresa înseamnă a da înapoi.  Și nu există un set de rețete, este începutul unui nou mod de a exista și de a face ceva relevant.
 Bibliotecarii s-au familiarizat cu unele din multiple principii importante în managementul schimbării:
  •  Deschiderea către idei noi;
  • Îmbunătățirea constantă și continue a produselor și serviciilor;
  • Instruirea pregătirii profesionale continue a bibliotecarilor;
  • Luarea de decizii pentru traducerea în viață a schimbării;
  •  Reușita unei  biblioteci – propria sa schimbare;
  •   Bibliotecarul contemporan;
  • Stimularea motivației personalului pe multiple direcții.

Evident, că în managementul schimbării mare valoare prezintă suportul tehnologic de care dispun bibliotecile noastre din rețeaua NOVATECA.  În condițiile în care achiziționarea, prelucrarea și diseminarea informației devin elemente esențiale pentru viața oamenilor, bibliotecarii, ca furnizori  de informații, vor crește în valoare și recunoaștere.
Reeșind din toate cele spuse de către participanții atelerului  a fost adoptată o decizie de a conștientiza necesitatea instituțională de a se afla într-un proces de perfecționare continuă, ceea ce solicită din partea noastră competență, voință în promovarea tot mai frecventă a schimbărilor pozitive.
Tot odată, formatorul Centrului Regional de Formare a Bibliotecii publice orășenești dna Tatiana Foliușneac a discutat cu participanții despre  ”Politica de utilizare a Internetului” și a instruit bibliotecarii la subiectul  ”Răsfoim presa online”.
La finalul atelierului bibliotecarii au venit  cu propuneri la elaborarea  planului schimbărilor în bibliotecile locale cu:
-          elaborarea chestionarului pentru bibliotecari, unde vor fi indicate doleanțele și nevoile de organizare a instruirilor metodice;
-          organizarea instruirilor pe grupe de interese:
·         Instruiri PowerPoint;
·         Studierea Clasificației Zecimale Universale pentru tineri bibliotecari;
·         Organizarea sistematică a instruirilor în TI;
·         Desfășurarea training-ului ”Sistemul de plăți electronice din Moldova” .
La invitația noastră  la ateliere au participat specialistul principal  dna Claudia Gherman,  Secția Raională  Cultură Rîșcani, director adjunct dna  Oxana Cebotari, Centrul de Excelență or. Bălți, voluntarul ”Corpul Păcii”  dnul Stiv și din partea programului Novateca dnul Andrei Gavriliță.
Aducem mulțumiri gazdelor activităților bibliotecarei Gribincea Andriana.  din s. Hiliuți,  Frecauțan Mariana.  din s. Recea pentru reușita desfășurării activității și primarilor acestor localități Sandu Alexandru și Ghelan Valeriu pentru crearea condițiilor favorabile în instituțiile culturale din localitățile pe care le conduc. Evenimentele au fost organizate de  Sacaliuc Galina, directorul BPO, coordonatorul proiectului NOVATECA raionului Rîșcani.      


Adăugați o legendă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu