joi, 15 mai 2014

„Din cărţi culegi înţelepciune”
   Concursul literar ,,La izvoarele înţelepciunii", ed. a XXIV-a
                                                                                                    
     Anul 2014 a fost declatat Anul – Dumitru Matcovschi de către Parlamentul Republicii Moldova, la propunerea Ministerului Culturii şi Guvernului. 

   Biblioteca Publică Orăşenească or.Rîşcani salută această iniţiativă şi desfăşoară diverse activităţi în memoria marelui poet, menţionînd – că meritele poetului sînt nemăsurabile. Anul Dumitru Matcovschi este un prilej de a reveni la versul poetului, la sinceritatea prozei şi eroii din dramaturgia sa.
Eu am crezut şi cred,
Ca-ntîia oară,
Că nu-i poetul, nu-i poet
fără de ţară! 
 
   Poetul a oglindit în creaţia sa trei mari teme: Ţara, Limba, Mama, dorul, iubire pentru neam, iubirea pentru Ea – Femeia.
  Marelui poet al neamului i-a fost consacrată cea dea XXIV-a ediţie a concursului literar republican „La izvoarele înţelepciunii”. Etapa raională organizată de Secţia Raională Cultură Rîşcani, Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport şi Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani s-a desfăşurat la 25 aprilie 2014 în incinta Bibliotecii Publice Rîşcani.

  Au participat la etapa raională 25 de elevi din localităţile raionului. Susţinătorii participanţilor au fost: profesori de limbă şi literatură română, bibliotecarii bibliotecilor publice comunale şi şcolare din localităţile raionului, care i-au susţinut să participe la acest concurs deloc uşor, după părerea concurenţilor. 
  Li s-au propus concurenţilor trei probe orale cu referire la cele mai importante momente din viaţa şi creaţia poetului prozator, dramaturg şi publicist – Dumitru Matcovschi. Concurenţii au fost apreciaţi de juriul format din: Garbuz Emilia - Şefa Secţiei Cultură Rîşcani – preşedintele juriului; membrii juriului: Zamurdac Galina - Vice-Preşedinte a Raionului Rîşcani; Zinaida Manea - Specialist principal în domeniul bibliotecilor şcolare; Galina Sacaliuc – Directorul Bibliotecii Publice Orăşeneşti Rîşcani.

 În cadrul acestor trei probe juriul a apreciat creativitaea, corectitudinea răspunsurilor, citirea expresivă a versurilor poetului.
  Partipipanţii au fost activi, creativi, ingenioşi, expunîndu-şi părerile proprii. Juriul a desemnat învingătorii locurilor I, II, III: cu diplome, cărţi şi premii băneşti. De primul loc s-a bucurat eleva cl.X s.Varatic, Munteanu Cătălina; locul II la deţinut Gorobeţ Natalia eleva cl.XI-a s.Zăicani şi locul III i s-a oferit elevilor Frunze Daniela cl.IX s.Hiliuţi şi Brînză Irina cl. IX s.Varatic. Au primit diplome de menţiune pentru participare activă Calistru Camelia cl.X liceul „L.Damian” şi Cibotaru Vasile cl.X, s.Corlăteni.


 La finele concursului participanţii au recitat versurile îndrăgite din creaţia poetului. Cu un recital de versuri au venit şi beneficiarii Bibliotecii publice filiala pentru copii proslăvind Măria sa – Cartea. 
    
Adevărată surpriză pentru participanţii concursului a fost prezenţa  tinerilor condeeri băştinaşi, Vlad Badrajan din s.Zăicani, elev cl.XIIU la liceul Academiei de Ştiinţe
şi Natalia Bradu-Dombrovschi s.Varatic. 
Claudia Gherman – Specialist principal în domeniului bibliotecilor publice a prezentat cărţile tinerilor poeţi: „Plaiul dorului” de Vlad Badrajan şi „Amintire de la Nord” de Natalia Bradu-Dombrovschi. Un moment frumos  şi plăcut a fost cînd tinerii poeţi şi-au auzit versurile proprii în recitalul pregătit de elevii consăteni.
    
Dumitru Matcovschi în unele din cuvîntări ne spunea: „Suntem obligaţi: să fim dostoinici de vremea în care trăim; să ne schimbăm din rădăcini atitudinea faţă de obligaţiunile noastre; să ieşim din liuncezeală; să dăm dovadă că sîntem un tot întreg cu timpul marilor prefaceri; să obosim muncind; să cîştigăm dreptul; să nu ne temem de greşeli, că a greşi e omeneşte şi cel ce se teme de greşeli, se teme totdeauna şi de umbra sa.”
    Poetul spunea într-un interviu: „Să ne trăim omeneşte viaţa. N-am cerşit nici odată. Sunt cum sunt. N-am bătut nici odată cărarea la Palat.” Aşa a trăit şi a gîndit Dumitru Matcovschi – Poet şi Om al Cetăţii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu