miercuri, 22 mai 2019
                              Un pas spre Uniunea Europeană

Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii și unității.Conștientă de patrimoniul său spiritual și moral, Uniunea Europeană se bazează pe valorile individuale și universale ale demnității umane, ale libertății și solidarității.
BPO Râșcani ,fiind Centrul de Informare al Uniunii Europene,  desfășoară diverse activități pentru promovarea valorilor Europene. Coordonator al acestui proiect este doamna Galina Sacaliuc , directorul Bibliotecii Publice Orășenești Râșcani. ,,Un pas spre Uniunea  Europeană,, l-au făcut și utilizatorii care au participat cu mult interes la ora informativă cu acelaș generic .
Un scurt istoric al evenimentului a fost prezentat de doamna Uliana Calistru  , specialist principal , Secția Raională Cultură Râșcani , profesoară de limbă și literatură română, Liceul Teoretic ,,Liviu Damian. Factorii care au contribuit la formarea UE, primii fondatori,tratatele, valorile, obiectivele UE ,simbolurile   la fel au sporit interesul participanților.Cu mult respect liceenii au onorat imnul Uniunii Europene. Despre economia, politica, viața în UE elevii au venit  cu un comentariu, singuri fiind vizitatori a  țărilor din spațiul european.  
Expoziția de carte din colecția bibliotecii la acest subiect a fost analizată și prezentată de bibliograful  doamna Zinaida Fazlî. Activitatea a fost încheiată cu o călătorie virtuală prin cele mai frumoase biblioteci din Paris, Praga etc. La fel utilizatorii au ,,vizitat cele mai frumoase și semnificative locuri turistice din Italia ,Spania, Germania ,Slovacia.
        Sperăm că aceste informații le vor fi utile liceenilor care sunt în prag de bacalaureat, viitori studenți la instituțiile superioare din țară și de peste hotare.Și precum spunea Robert Schuman în declarația de la 9 mai 1950 ,,Drumul spre Europa unită va trebui să pornească de la realizări , care să creeze o solidaritate.”.
În programul de activitate a bibliotecii sunt preconizate și alte activități despre Uniunea Europeană . Cu mult drag invităm pe toți doritorii de a participa sau de a primi răspuns la diverse întrebări despre UE, vizitând Biblioteca Publică Orășenească.
Lilia Șveț,
Șeful serviciului asistență de specialitate BPO Râșcani


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu