luni, 19 noiembrie 2018

Bibliotecile publiceBibliotecile publice între tradiție și modernitate.
Formarea profesională continuă a bibliotecarilor din reţeaua de biblioteci teritoriale din raionul Râșcani.
Pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității bibliotecii este de o importanță vitală. Din acest motiv  tot mai multe state cu sisteme informațional-biblioteconomice dezvoltate sau mai puțin dezvoltate au adoptat un cadru legislativ de încurajare și stimulare a participării personalului din biblioteci la diferite forme de formare profesională continuă.


Prin prisma noii Legi cu privire la biblioteci care va întra în vigoare în februarie 2019, formarea profesională continuă a bibliotecarilor are un rol important și se asigură prin educația formală, nonformală și informală. Formarea profesională continuă a bibliotecarilor la nivel raional se asigură în cadrul centrelor de formare profesională. Biblioteca Publică Orășenească a devenit Centrul Biblioteconomic Teritorial, care analizează și identifică necesitățile de formare continuă, problemele cu care se confruntă bibliotecarii din rețeaua teritorială, proiectând obiectivele, acţiunile specifice soluţionării problemelor respective. Oportunitățile pentru modernizarea bibliotecilor din Republica Moldova au fost create pe parcursul ultimelor ani de Programul Național Novateca, care a contribuit esențial la formarea profesională a bibliotecarilor, instruind formatori, care, la rândul lor instruiesc bibliotecarii din rețea.

Activitatea bibliotecarilor din raion a devein tintensă,  mai ales în anii 2017 – 2018, căci pentru a asigura consolidarea și progresul bibliotecilo rpublice în continuare este necesar ca pe lîngădotarea bibliotecilor cu noitehnologii,să fie și o investiție semnificativă în formarea profesională a bibliotecarilor. Obiectivul principal al unei biblioteci este acela de a oferi accesul la orice tip de informaţie, pentru oricine, oricând şi oriunde. Calitatea serviciilor asigurate de biblioteca publică pentru publicul larg depinde de buna pregătire şi instruirea continuă a personalului acesteia.
Formarea profesională a bibliotecarilor are următoarele obiective principale:
-         Adaptarea la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
-         Obţinerea unei calificări  profesionale;
-         Actualizareacunoştinţelor şi deprinderilor specific postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
-         Dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale.
Ca obiectivul priotar în activitatea  bibliotecilor publice s-a pus accent pe organizarea activităților profesionale: training-urilor, atelierilor, ședințelor metodice. Scopul instruirilor profesionale constitue creșterea calității și extinderea ariei de deservire utilizatorilor și dezvotarea profesională a cadrelor bibliotecare  în domeniul TI, prestarea serviciilor moderne în comunitate, scrierea proiectelor. 
Instruirile, organizate de CRF Râșcani, în parteneriat cu Secția Raională Cultură, au scopul de a forma bibliotecari moderni, inovativi, de a le dezvolta  competențe profesionale:
Ø  Utilizarea noilor tehnologii;
Ø  Capacitatea de aplicare a cunoștințelor și a abilităților în activitatea din bibliotecă;
Ø  Deservirea și educarea utilizatorului;
Ø  Realizarea unor proiecte practice, dezvoltarea SMB necesare comunității;
Impactul reuniunilor profesionale se constituie prin următoarele cifre:
-         55 bibliotecari instruiți în domeniul TI;
-         7 bibliotecari inovatori;
-         12 e-ambasadori;
-         24 bibliotecari instruiți în Advocacy;
-         21  biblioteci participanți la replicarea serviciului ”Școala de vară cu TI”;
-         2 biblioteci participanți la replicarea serviciului ”MEDIA ROOM Terapeutic”;
-         3 biblioteci participanți la replicarea serviciului ”iCANpentru o carieră de succes”;
-         6 biblioteci implementarea proiectului inovator  ”FamilyL@B”;
-         10 biblioteci participarea la inițiativa 1+1;
-         30 biblioteci implementarea a 145 de servicii moderne în diferite domenii.
Astfel prin modelul nostru de a fi am demonstrat că formarea profesională a bibliotecarilor este un proces extrem de important. În pofida dificultăților economice am găsit oportunități  de a realiza instruirea bibliotecarilor din raion. Rezultatele pozitive  nu s-au lăsat mult așteptate. Bibliotecarii au devenit persoane influente în comunitate, au adus resurse tehnologice în biblioteci, au dezvoltat servicii moderne utile pentru cetățeni, au reușit să atragă simpatia cetățenilor și a APL. Ca rezultat, APL în calitate de partenerii s-au implicat mai activ în procesele de îmbunătățire a condițiilor din biblioteci. Astfel bibliotecile au devenit importante centre comunitare, ce contribuie la asigurarea accesului cetățenilor la informații, programe educative, programe inteligente de recreare și de formare multilaterală.

Și noi, Centrul Regional de Formare Râșcani, am avut multiple beneficii, datorită faptului că am inițiat programe de formare a bibliotecarilor. Am reușit să îmbunătățim infrastructura bibliotecii, am devenit formatori recunoscuți și apreciați în regiune. Am reușit să diseminăm succesele noastre prin rețeaua Novateca și prin alte rețele de socializare. Imaginea bună despre noi în comunitate este în progres, avem tot mai mulți simpatizanți, susținători, parteneri și utilizatori.

Galina Sacaliuc Directorul Bibliotecii Publice Orășenești Râșcani


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu