vineri, 17 martie 2017

Bibliotecarul modern - prestator de SMB, profesionalism şi fericire.

Formarea şi identitatea profesională a bibliotecarului este o problemă actuală, determinată de schimbările generate în ultimii ani, în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării. Profesioniştii din acest domeniu se confruntă cu o provocare dinamică a mediul tehnologic care cere utilizarea extensivă şi eficientă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în scopul supravieţuirii şi pentru îndeplinirea necesităţilor informaţionale complexe ale utilizatorilor. Totodată, provocarea schimbării vine şi din partea societăţii, care solicită de la biblioteci servicii moderne şi inovative, creativitate şi consiliere. Schimbarea este inevitabilă pentru supravieţuirea şi succesul oricărei biblioteci în lumea tehnologică. 
La 14 martie 2017, Biblioteca Municipală ,,Eugen Coşeriu”, mun. Bălţi cu suportul Fondului de dezvoltare a bibliotecii moderne oferit de Programul Naţional NOVATECA a organizat Reuniunea Formatorilor din Regiunea Nord a ţării pentru 27 bibliotecari-formatori. Centrul de Excelență Profesională pentru Bibliotecari a BM ,,Eugen Coşeriu”, mun. Bălţi având specializarea în îmbătrânirea activă a populaţiei în cadrul reuniunii a creat/dezvoltat abilităţi de prestare a serviciilor moderne de bibliotecă orientate spre această categorie de beneficiari.
Reuniunea de la început şi până la sfîrşit a fost condimentată cu diverse activităţi, forme, medode şi tipuri de formatori. Întâmpinarea bibliotecarilor a fost spectaculosă şi specifică lunii martie, răsunând melodiile marelui compozitor Eugen Doga. Dacă e să ne referim la formarea comunităţii de bibliotecari şi la prezentarea aşteptărilor participanţilor au fost folosite metode creative, care au încercat să scoată din bibliotecar cunoştinţe şi abilităţi din diferite domenii: poezie, cântec, desen, chimie. Fiecare formator-gazdă a avut un stil al său de prezentare a subiectului, utilizând iscusit instrumentele PowerPoint, filmuleţe, suportul de curs, test, parabole, sesiune online Skype, lucru în grup, la tabla de flipchart, prezentarea originală a codului deontologic al bibliotecarului din R.Moldova. Chiar şi pauza a fost una lucrativă în ritm de dans. Un plus valoare activităţii realizate de Centrul de Excelență Profesională pentru Bibliotecari a BM ,,Eugen Coşeriu”, mun. Bălţi a fost prezenţa la eveniment a beneficiarei SMB ,,57+IT”, ,,MEDIAROOM terapeutic”, care nu numai că a povestit ce activităţi au realizat în cadrul serviciilor, dar şi a organizat o pauză dinamică cu realizarea unor exerciţii fizice care aveau scopul de antrenare a memoriei.
 Recomandarea acestei reuniuni ar fi, ca fiecare bibliotecar să evalueze necesităţile seniorilor pentru servicii de bibliotecă, ca ulterior să le ofere şansa de comunicare, recreere, instruire în TI, ca într-un final să-i facem mai fericiţi, să înţeleagă că noi avem nevoie de ei, de experienţa lor de viaţă.
 Competențele actuale ale bibliotecarului, precum și cele viitoare sunt dobândite prin educație formală, nonformală și informală, prin experiență practică. Probabil, cel mai important este că bibliotecile continuă să acorde atenție sporită formării profesionale a personalului de specialitate din biblioteci.
Mulţumim echipei Bibliotecii Municipale ,,Eugen Coşeriu”, mun. Bălţi pentru şanşa de participare la astfel de evenimente profesionale.


Tatiana Foliuşneac, formator la Centrul Regional de Formare a BPO Rîşcani.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu