marți, 1 aprilie 2014

22 Martie - Ziua Internaţională a Apei  O  apă curată o viaţă sănătoasă”
   La 22 martie  sînt organizate diferite acţiuni consacrate Zilei Mondiale a Apei iniţiativă stabilită în cadrul Conferinţei pentru Mediu şi Dezvoltare a  Naţiunilor Unite din anul 1992 desfăşurată la Rio de Janeiro. La această data  sînt organizate diferite  acţiuni consacrate Apei.
   Cu prilejul acestui eveniment la 18 martie 2014, în incinta Bibliotecii Publice Rîşcani s-a desfăşurat o oră informativ–ecologică cu genericul „O apă curată, o viaţă sănătoasă”. La  activitate au participat elevii clasei a  XI  profil real, Liceul Teoretic „Liviu Damian”, împreună cu profesoara Scutaru Liuba.
    Ce este  Apa?  Răspunsul la această întrebare pare a fi cel mai simplu,  deoarece nu există om pe pământ care nu ştie ce este apa. Se pare, că cea mai  reuşită definiţie a apei se conţine în faimoasa expresie a lui Antoine de
Saint-Exupery „Apă tu eşti nu numai necesară vieţii, ci eşti însăşi  viaţa”.
   Apa este unul din cele cinci elemente ale vieţii. Corpul uman conţine 70% apă, ¾ din suprafaţa pămîntului e acoperită de mări şi oceane.
   Alimentarea cu apă potabilă a populaţiei este una din cele mai acute probleme sociale  şi de sănătate.  Există multe regiuni care duc lipsa de apă potabilă, cauza ce duce la boli ca: malerie, diaree, boli hepatice, de piele.

    Cea mai curată apă se găseşte în Finlanda, s-a constatat după testarea de laborator.
   Savanţii din diferite ţări după multe descoperiri despre apă au supranumit „Apa cel mai mare miracol al lumii”. Cea mai bună este apa care acţionează ca filtru  al organizmului, adică apa cu proprietăţi energetice deosebite care fortifică   organizmul,  redîndu-i proprietatea naturală pierdută pe calea  evoluţiei, de a se autopurifica. Această calitate s-a păstrat de-a lungul milioanelor de ani în memoria apei şi trebuie doar reactivată. Despre memoria apei găsim mărturii la cele mai vechi  popoare de pe Terra ( babilonieni, egipteni, chinezi ). Iată că acest miracol, pe care  milenii la rînd oamenii l-au utilizat în beneficiul lor fără însă a şti să-l  explice, în zilele noastre capătă fundamentare  ştiinţifică. Savanţii moderni au acumulat suficiente dovezi pentru a afirma răspicat că apa, pe lîngă componenţa sa chimică, mai are şi o componenţă fizică adică apa are cea mai bună memorie din toate substanţele de pe pământ. Este cunoscut faptul că prin rugăciunea apei aceasta devine mai dulce şi mai folositoare pentru organizm fără a-şi schimba compoziţia chimică.
   Dar  ştim noi oare  cum să folosim apa? Când şi cum trebuie să o consumăm să ne aducă mai mult folos organizmului?  Cîtă apă omul trebuie să consume pe zi?
Aceste şi alte întrebări au fost puse în  discuţie la ora informativ –ecologică. La temă am iniţiat expoziţia de carte cu genericul  „ O apă curată - o viaţă sănătoasă”. 

                               
  Cu informaţii  utile ne-au venit invitaţii, specialişti în domeniu:  d-nul Junco Valeriu - şeful grupei în sănătatea mediului de la Centru  de Sănătate Publică, ne-a informat despre starea sanitară a apei. Guzun Corina de la Inspecţia Ecologică  ne-a relatat despre protecţia apei şi căile de înlăturare a poluării apei. Spătaru Veaceslav manager Gospodăria Comunală a venit cu informaţii interesate despre  aprovizionarea cu apă şi economisirea ei.
   La finele activităţii pentru concretizarea informaţiei s-a iniţiat o victorină ecologică „Ce cunoaştem despre Apă”. Elevii au fost activi şi au dat răspunsuri concrete. Cei mai activi au  primit premii.


     Pricipalul factor pentru sănătatea noastră  depinde de starea ecologică a apei. Dacă va fi soluţionată problema apei populaţia va deveni mai sănătoasă, agricultura v-a aduce belşug în case, economia se v-a dezvolta vertiginos, populaţia v-a căpăta încredere într-un viitor mai bun.
     Îndemnăm cititorii: Păstraţi şi protejaţi Apa, fiind-că „ Apa e viaţă pe Pământ”.
                                   
                                              Zinaida Fazlî
                                              Bibliograf  Biblioteca Publică Rîşcani.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu